Pasja przede wszystkim

Pasja przede wszystkim

Współpracujący z naszą redakcją od 27 lat Jan Koczwara świętował swój prywatny jubileusz. To człowiek z zamiłowaniem do archiwistyki, który uwielbia też statystykę. Jak się okazuje na naszych łamach opublikował już 900 tekstów i jak mówi - to jeszcze nie koniec!

Każdy z artykułów opatrzonych swoim nazwiskiem przez 27 lat pieczołowicie wycina i archiwizuje w specjalnie przygotowanych w tym celu segregatorach. Pierwszy opublikowany na łamach Gazety Myślenickiej, wówczas „Wiadomości Gminnych” ukazał się 1 czerwca 1991 roku pt. „Ziemia Myślenicka – śpiewa, tańczy i rozsławia urodę naszej kultury”.

Działalność publicystyczna, prasowa i radiowa Jana Koczwary rozpoczęła się w 1961 roku. W tym czasie był m.in. członkiem redakcji radiowęzła Myślenice, publikował na łamach regionalnych i centralnych wydawnictw w tym poradników pracownika kulturalno-oświatowego, zeszytów metodycznych. Jego teksty ukazywały się m.in. na łamach Dziennika Polskiego, „Magazynu Kulturalnego” (wyd. KDK Kraków), w katalogach wystaw plastycznych krajowych i zagranicznych. Realizował i prowadził audycje słowno-muzyczną stanowiącą część programową cyklicznej imprezy „Niedzielne rendez-vous ze sztuką”. Ponadto sporządził kilkanaście opracowań z zakresu teatru, sztuki, twórczości, socjologii i percepcji kultury, 5 informatorów kulturalnych i ponad 23 scenariusze imprez kulturalno-artystycznych. W latach 90. ubiegłego wieku był również autorem dodatków do gazety o tematyce ogólnokulturalnej.

Współczesnemu czytelnikowi Gazety Myślenickiej Jan Koczwara znany jest z humorystycznych publikacji oraz tekstów historycznych i cyklu „Szanujmy wspomnienia” w którym wraca nie tylko do świąt i wydarzeń kulturalnych sprzed lat, ale przede wszystkim nadaje drugie życie często zapomnianym już twórcom ludowym z terenu powiatu myślenickiego. To pasjonat i urodzony dokumentalista, któremu przez ostatnie dziesięciolecia udało się stworzyć najbogatsze archiwum dotyczące działalności kulturalnej naszego regionu. Panie Janie! Dziękujemy, że wciąż możemy uczyć się od Pana jakie znaczenie w życiu człowieka może odegrać pasja, ale również za to, że możemy korzystać zarówno z Pana wiedzy, zbiorów jak i tekstów, którymi przywraca Pan pamięć o wielu zapomnianych już twórcach działających w naszym regionie. Mamy nadzieję, że już wkrótce świętować będziemy Pana tysięczny tekst.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)