Patriotyczny Zlot na Suchej Polanie

20 września 2007 Wydanie 35/2007
Patriotyczny Zlot na Suchej Polanie
Patriotyczny Zlot na Suchej Polanie, fot. Stanisław Cichoń

Tradycyjnie na Suchej Polanie pod Łysiną 15 września uroczystą, patriotyczną Mszą świętą rozpoczął się XVII Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich.

 Patronat honorowy nad imprezą przyjęli przyczyniając się finansowo i organizacyjnie do jego przeprowadzenia posłowie Ziemi Myślenickiej: Marek Łatas i Leszek Murzyn. Licznie zgromadzili się uczestnicy walk partyzanckich, kombatanci, mieszkańcy okolicznych wiosek pamiętający krwawe pacyfikacje przed 63 laty, dzieci i młodzież szkolna. Przybyło wielu znamienitych gości z wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu „Małopolska” ppor. Zbigniewem Łodzińskim, ps. „Niedźwiedź”, który opowiadał o walkach partyzanckich w rejonie Łysiny, będąc żołnierzem oddziału „Lisowczycy”, były powstaniec warszawski oraz partyzant zgrupowania „Nurt” w Górach Świętokrzyskich Ryszard Jakubowski ps. Boruta, żołnierz Kedywu, członek batalionu „Skała” Jan Ziółkowski ps. „Pieg”, poseł Marek Łatas, przedstawiciele Biura Poselskiego Leszka Murzyna na czele z przewodniczącym LPR w gminie Grzegorzem Madejem, radny sejmiku woj. małopolskiego Stanisław Bisztyga, starosta Stanisław Chorobik, burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski, sekretarz gminy Bronisław Poradzisz, wójt Wiśniowej Julian Murzyn, wójt Pcimia Daniel Obajtek i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Bzowski, wójt Lubnia Kazimierz Szczepaniec, nadleśniczy Stanisław Widz, leśniczy i gospodarz na terenie Suchej Polany Stanisław Suder, zastępca komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej kpt. Wojciech Murzyn, komendant KP Policji Zbigniew Filiczak, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego Łukasz Ochmański.

Zaszczycili obecnością podczas uroczyści ułani z Małopolskiej Kawalerii im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich z dowódcą rotmistrzem Leszkiem Franiem.

Podniosłe uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia przez orkiestry dęte OSP Lipnik pod dowództwem Janusza Palucha i OSP Zasań pod kierownictwem Zygmunta Moryca licznych pocztów sztandarowych, kombatanckich, strażackich i szkolnych. Delegacje i poczty sztandarowe reprezentowane były przez: Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Myślenice, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych z Myślenic, Wiśniowej, Raciechowic, Pcimia, Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło Wieliczka – Batalion „Wilga” i „Mrówka”, Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach, Oddziału PTTK w Dobczycach, OSP Lipnik, ZHP im. Stefana Mirowskiego – Hufiec Myślenice, SP im. Armii Krajowej w Pcimiu Suchej, SP3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, Gim2 im. Jana Pawła II w Myślenicach, SP i Gim. im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach, ZSTE im. Mikołaja Reja w Myślenicach, ZS im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, SP i Gim. im. Św. Józefa w Węglówce, Gim. im. Jana Pawła II w Dobczycach, ZS im. Władysława Wyspiańskiego w Dobczycach, Gim. Jawornik, proporzec i replika sztandaru Oddziału Partyzanckiego „Śmiały”.

Komandor Zlotu Stanisław Cichoń oficjalnie otworzył Zlot witając zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Po odegraniu hymnu państwowego polową, Mszę świętą sprawowali kapelan Ludzi Gór ks. proboszcz Józef Orawczak, ks. kanonik proboszcz z Dobczyc Michał Mikołajczyk (na zdjęciu), który odczytał przesłanie kapelana AK i Wojska Polskiego ks. Kazimierza Krzysiaka ps. „Zemsta” nie mogącego ze względu na zdrowie przylecieć z USA na tę uroczystość. Liturgię mszy św. wzbogacił grą i śpiewem ojciec Tadeusz Bargiel z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i grupa oazowa z Tenczyna.

Niezmiernie patriotyczną i wymowną homilię wygłosił tradycyjnie ks. Józef Orawczak zadając pytanie: Czym jest Ojczyzna i czy kochamy Polskę? Miłość Ojczyzny ziemskiej należy do największych wartości – mówił. Patrząc na Chrystusa i jego Matkę trzeba przywrócić wysiłek i świadomość skarbu jaką jest Ojczyzna. Ojczyzna jest jak ojciec, trzeba ją kochać jak ojca bez względu na to jaki jest. Ojczyznę kocha się za to, że jest Ojczyzną – dobitnie podkreślał. Wzruszająca była chwila, kiedy ks. kanonik Michał Mikołajczyk przypomniał o jubileuszu 25 lecia kapłaństwa, które obchodził w maju ks. Józef Orawczak. Po błogosławieństwie wszyscy odśpiewali „Boże coś Polskę”, a przejmujący apel poległych poprowadził komendant myślenickiego hufca ZHP Józef Jasek.

Delegacje samorządowe, kombatanckie, szkolne i PTTK złożyły w hołdzie poległym partyzantom ludności cywilnej symboliczne wieńce i wiązanki kwiatów. Komandor zlotu Stanisław Cichoń podziękował wszystkim za serce, oddanie i wielką pomoc finansową i organizacyjną w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia. A potem już wszyscy mogli raczyć się wspaniałą partyzancką grochówką, kiełbaskami z grilla, które przygotowała i serwowała niezawodna i smaczna kuchnia firmy „Wędzonka” Józefa Górki.

Bez ich pomocy także logistycznej, również prezesa OSP Poręba Tadeusza Szydlaka, zawsze ofiarnych strażaków OSP Poręba, Pcim, Wiśniowa, Kobielnik, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Nadleśnictwa z nadleśniczym Stanisławem Widzem i leśniczym z Trzemeśni Stanisławem Sudrem, pomocy, ofiarności i hojności wielu prywatnych sponsorów zorganizowanie tego zlotu w tak bogatej oprawie byłoby niemożliwe.

Druga część zlotu miała miejsce w niedzielę na Polanie Kudłacze, przy gościnnym schronisku, w którym gazdują Agata i Krzysztof Knofliczkowie, tam królowała już młodzież.

Pełną listę ofiarodawców i darczyńców na rzecz zlotu zaprezentujemy w przyszłym numerze Gazety.

Stanisław Cichoń