Pieniądze dla małych przedsiębiorstw

5 czerwca 2008 Wydanie 19/2008
Pieniądze dla małych przedsiębiorstw
Wskaźnik przedsiębiorczości poszczególnych powiatów w województwie Małopolskim

Za parę dni rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla małych przedsiębiorstw. Ich właściciele mogą liczyć nawet na milion złotych, jednak aby zdobyć jakiekolwiek pieniądze muszą się sprężać, bowiem na złożenie pełnej dokumentacji będą mieli tylko 29 dni.

Konkurs ruszy 9 czerwca w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a instytucją pośredniczącą będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Do rozdysponowania jest ponad 40 milionów złotych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. O swoją część mogą ubiegać się mali przedsiębiorcy z województwa Małopolskiego, którzy myślą o unowocześnieniu swojej firmy. Mają na to czas do 8 lipca.

- Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w przedziale od 100 tys. do 1 mln złotych, przy czym nie może przekraczać 40% wszystkich kosztów kwalifikowanych do wsparcia. Pieniądze przyznawane będą na inwestycje takie jak rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa, wprowadzenie na rynek nowego produktu, unowocześnienie niezbędnego do prowadzenia działalności, wdrożenie nowego procesu usług, technologii, sposobu zarządzania i innowacje. I nie chodzi tu o innowacje sensu stricte, wystarczy wykazać się innowacyjnością koncepcyjną lub z zakresu zarządzania – wyjaśnia Agnieszka Gołąb, specjalista ds. pozyskiwania funduszy pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić wniosek, złożyć biznesplan oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, a także pozostałe załączniki, które znajdują się na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (www.mcp.malopolska.pl).

 

Przyznane dofinansowanie może zostać podniesione o 5 punktów procentowych, jeśli prowadzimy działalność na terenach o niskim wskaźniku przedsiębiorczości. Za nasz powiat można dostać maksymalnie 1 punkt. - To bardzo niewiele. Sytuacja w naszym powiecie jest oceniana wysoko, a premiowane są powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki i tarnowski – komentuje Agnieszka Gołąb.

W działaniu mogą brać wszyscy przedsiębiorcy z wyłączeniem handlu detalicznego i działalności typowo rolniczej. – Dla działających w tych branżach przewidziane są inne konkursy – tłumaczy Agnieszka Gołąb.

Mikroprzedsiębiorcy na działanie przeznaczone dla siebie będą musieli poczekać do przełomu września i października. Konkursy jakie zostaną wtedy ogłoszone prawdopodobnie działać będą na identycznych zasadach. Jedyna różnica polegać będzie na kwocie dofinansowania. Dla mikroprzedsiębiorców wahać się będzie między 20 a 200 tys. złotych. Działania dla średnich przedsiębiorstw rozpoczną się w pierwszym kwartale 2009 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących dofinansowania ze środków unijnych w każdy poniedziałek od godz. 8 do 16 udzielają konsultanci w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego w Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

p.jag