Akcja

Właśnie rozpoczęły się pierwsze obrady radnych w tym roku

Właśnie rozpoczęły się pierwsze obrady radnych w tym roku

Właśnie rozpoczęła się XLIV i zarazem pierwsza w tym roku Sesja Rady Miejskiej. Czym radni będą zajmować się w pierwszej kolejności?

W pierwszej części sesję zdominują sprawy budżetowe a wśród omawianych zagadnień znajdzie się m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok.

Radni zdecydują również o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Myślenice w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Rozpatrzą i podejmą uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice, a także uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020.

Zajmą się również regulaminem określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Myślenice Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010 roku.

Rozpatrzą i podejmą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Rozpatrzą oraz podejmą uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu Gazety Myślenickiej.