Pijemy lepszą i tańszą wodę!

Pijemy lepszą i tańszą wodę!
Pijemy lepszą i tańszą wodę

- Zaręczam Państwu, że obecnie śmiało możemy pić wodę prosto z kranu, jest bardzo dobrej jakości i smaczna – zapewnia prezes MZWiK Andrzej Urbański. W piątek 26 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody przy myślenickim MZWiK

Obiekt poświęcił ksiądz proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu Józef Orawczak w asyście księdza Adama Pawickiego, a przecięcia wstęgi dokonali: Maciej Ostrowski - burmistrz Myślenic, Józef Tomal - starosta myślenicki, Andrzej Urbański - prezes MZWiK Myślenice, Stanisław Bisztyga - senator VII kadencji, Andrzej Haręźlak - wicewojewoda Małopolski, Stanisław Sorys - członek zarządu województwa małopolskiego, Edyta Podmokły - kierownik i koordynator projektu „Czysta woda dla Krakowa”, Jerzy Żyła - przedstawiciel firmy Inżynieria z Rzeszowa. Następnie w uroczystej gali burmistrz Maciej Ostrowski i kierownik Edyta Podmokły, serdecznie witali liczne grono zacnych gości, wręczając listy gratulacyjne i podziękowania za pomoc w realizacji tej inwestycji. Szczególne słowa wdzięczności skierowali do prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Mrugały i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećko przekazując im pamiątkowe statuetki myślenickiej „Lipki”.

Przedstawiciele posłów, województwa, samorządu małopolskiego, firm realizujących inwestycję, starostwa nie szczędzili słów uznania i gratulując wykonania tego dzieła. Prezes Andrzej Urbański otrzymał symboliczne klucze od realizatorów projektu. – Od lutego pijemy naprawdę dobrą wodę i co równie ważne tańszą. Nie znam takich miejscowości w Polsce, aby woda staniały aż o 16%, a ścieki o 6%. Ta inwestycja jest z pewnością przykładem dbania również w naszym mieście i gminie o ochronę środowiska i podnoszenia komfortu życia mieszkańców – podkreślał burmistrz Maciej Ostrowski.

Edyta Podmokły w specjalnej prezentacji multimedialnej zaprezentowała historię przebudowy i rozbudowy ujęcia wody i systemu uzdatniania wody w Myślenicach. – Obecnie dzięki tej inwestycji, mamy większą dostępność do wody i tej wody będzie więcej, co jest niezmiernie ważne ze względu na dolegliwość występowania suszy na znacznych obszarach w Polsce. Przed nami kolejne ważne wyzwanie, bowiem w drugim etapie realizacji tej inwestycji skierujemy się na ujęcie brzegowe i wykonanie komory czerpnej – podkreśliła Edyta Podmokły.

Pokazano również zrealizowany przez Powiatową Telewizję Internetową film o procesie technologicznym i uzdatnianiu wody. Burmistrz na zakończenie poinformował, że istnieje realna możliwość rozszerzenia projektu „Czysta woda dla Krakowa” o 70 mln zł oraz wymiana starego wodociągu na terenie miasta.

Cele modernizacji i rozbudowy stacji uzdatniania wody

przedstawił prezes MZWiK Andrzej Urbański: - Przy wykonaniu tej inwestycji zostało zrealizowanych wiele celów, które sobie założyliśmy.

Po pierwsze: Celem najważniejszym było dopasowanie jakości wody uzdatnianej do parametrów określonych w rozporządzeniu ministra w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Chodzi tu głównie o mętność, która nie była dotrzymywana w okresach opadów deszczu lub roztopów. Dotychczasowe uzdatnianie było niewystarczające dlatego wykonano filtry pośpieszne, które mają za zadanie wyeliminować zawiesinę z wody. Wprowadzono ponadto koagulację, flokulację i sedymentację w separatorach, które poprawiają skuteczność pracy filtrów.

Po drugie: Poprawiono smak wody poprzez obniżenie ilości chloru dodawanego do wody, jednocześnie zwiększając skuteczność usuwania bakterii w wodzie poprzez zamontowanie dwóch nowoczesnych lamp UV o znacznie większej wydajności niż dotychczasowe.

Po trzecie: Zwiększono przepustowość ujęcia do 550 m3/h poprzez zamontowanie dwóch nowych zestawów hydroforowych pompujących wodę do sieci. Dotychczas w okresach suszy musieliśmy się posiłkować wodą z ujęcia w Dobczycach, za którą musieliśmy płacić trzykrotnie więcej niż koszty wody produkowanej na naszym ujęciu. Ponadto zmiana kierunku przepływu niejednokrotnie skutkowała pojawianiem się mętnej wody u odbiorców, co obecnie zostało dzięki tej rozbudowie wyeliminowane. Przepustowość ta zabezpiecza nam również dostawę wody do odbiorców korzystających z nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Po czwarte: Zwiększyło się bezpieczeństwo dostaw wody do odbiorcy. Nowo powstałe zbiorniki na ujęciu o pojemności 5.000 m3 zabezpieczają nam wodę na kilkanaście godzin nawet wtedy, gdy z eksploatacji zostanie wyłączone ujęcie brzegowe np. na skutek powodzi. Dzięki nowemu agregatowi prądotwórczemu i nowej stacji transformatorowej uniezależniliśmy się także od przerw w dostawach energii elektrycznej na ujęciu. Każda taka przerwa skutkowała spadkiem ciśnienia wody na sieci oraz brakiem wody u osób mieszkających w górnej części miasta. Był rok, że tych wyłączeń było nawet ponad sto. Obecnie sytuacje takie nie powinny już mieć miejsca.

Po piąte: Zwiększono bezpieczeństwo produkcji wody na samym ujęciu. Nowe, pełne ogrodzenie uniemożliwia dostęp do ujęcia osób niepowołanych, a system alarmowy zamontowany na ujęciu skutecznie powinien powstrzymać tych, którzy by to ogrodzenie sforsowali.

Po szóste: Poprawiono komfort obsługi naszych odbiorców. Dotychczasowy dojazd uniemożliwiał wyminięcie się dwóch pojazdów, a parking wystarczał zaledwie na trzy samochody. Obecnie wykonano bardzo ładny dojazd i przestronny parking umożliwiający swobodne poruszanie pojazdów, a całą strefę dla klienta wyodrębniono od reszty stacji. Ostatni cel jaki został do zrealizowania na ujęciu w Myślenicach to poprawa sposobu ujmowania wody z rzeki Raby. Będzie to możliwe dopiero po realizacji II etapu rozbudowy ujęcia, na co posiadamy już pozwolenie na budowę.

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.