Piosenka bez tajemnic

Piosenka bez tajemnic

W dzisiejszym odcinku naszego cyklu chcielibyśmy przybliżyć książkę, a w zasadzie cykl wydawniczy, jaki od 7 lat tworzy Wydawnictwo Muzeum Polskiej Piosenki. Powstające społecznym wysiłkiem gromady ludzi roczniki „Piosenki” mają na celu przybliżenie zjawiska zwanego piosenką, pojmowanego jako część kultury.

Na łamach tego wydawnictwa możemy przeczytać eseje najwybitniejszych postaci związanych z tym bujnym i skomplikowanym środowiskiem oraz

młodych stażem artystów i publicystów. W najnowszym, 7 numerze „Piosenek” rocznik 2019 możemy przeczytać tak zróżnicowane tematycznie artykuły, jak analizę poetycką twórczości Kory Jackowskiej czy Leonarda Cohena, ewolucję tematyki utworów Jacka Kaczmarskiego czy też esej o rockowej poezji Patti Smith. Nie brakuje również rysów historycznych zespołów takich jak „Zdrój Jana” czy też całych nurtów muzycznych jak początek big-beatu w Polsce. Na łamach „Piosenki” publikują swoje artykuły również twórcy związani z naszym regionem, bo Robert Kasprzycki napisał o płycie czeskiej wiolonczelistki, wokalistki i kompozytorki Doroty Barovej, zaś Andrzej Domagalski jest współautorem artykułu „Grechuta i Niemen na ustach piłkarskich kibiców” o tym, jak rodziła się pieśń na ustach stadionowej publiczności w Europie i w naszym kraju. Dodajmy również, że redaktorem naczelnym całego wydawnictwa jest znany krytyk muzyczny Jan Poprawa, który również z racji swoich związków rodzinnych jest mocno związany z Myślenicami.

„Piosenka” to przykład na to, jak ciekawie i mądrze, ale nie przemądrzale pisać o zjawisku tak błahym jakby się zdawało, a zarazem jest to dowód na to, że pasjonaci potrafią tworzyć coś wartościowego dla szerokiego odbiorcy, ponieważ „Piosenka” dostępna jest za darmo na portalu www.muzeumpiosenki.pl.

Rafał Podmokły