Piotr Szewczyk dyrektorem MOKiS

Miasto 11 lutego 2020 Wydanie 6/2020
Piotr Szewczyk dyrektorem MOKiS

Do kwietnia 2024 roku burmistrz Miasta i Gminy Myślenice powołał Piotra Szewczyka na stanowisko dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Przypomnijmy, że Piotr Szewczyk związany jest z tą instytucją od 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a przez miniony rok sprawował obowiązki dyrektora.

Jakie cele stawia sobie „nowy” dyrektor? Jak sam przyznaje, zależy mu przede wszystkim na zbudowaniu właściwej pozycji Ośrodka Kultury w lokalnej społeczności przy udziale szerokiej koalicji twórców, animatorów i edukatorów. Wkrótce przy MOKiS powstanie Rada Programowa w skład której wejdą przedstawiciele różnych środowisk. Zdaniem Piotra Szewczyka ma to być sposób na budowę oferty kulturalnej i sportowej, która będzie wynikiem wspólnego konsensusu i oczekiwań.

- Misją MOKiS jest realizacja zadań w obszarze kultury i rekreacji, które stwarzają wspólna przestrzeń do krytycznego wartościowania i zrozumienia społecznych procesów i przetworzeń. Jako instytucja publiczna chcemy pracować nad zrównoważonym rozwojem lokalnej społeczności z uwzględnieniem znaczącej roli kultury i rekreacji w budowie potencjału ekonomicznego, kulturowego i społecznego Miasta i Gminy Myślenice. Ambicją naszą jest wkraczanie na kolejne obszary współpracy w kontekście zarówno regionalnym (Małopolska), jak i krajowym i międzynarodowy. Poprzez budowę partnerstwa i sieci współpracy pomiędzy instytucjami kultury chcemy świadomie podejmować działania na rzecz edukacji kulturowej – w tym współpracy z sektorem kultury – wyjaśnia Piotr Szewczyk.

Wizja przyszłości, to także zmiany infrastrukturalne. Budynki MOKiS (Myślenice, Głogoczów) odbiegają znacząco od współczesnych standardów i wymagają remontów i dokapitalizowania technologicznego, tak by wartość merytoryczną działań wzbogacić o ciekawą formę realizacji.

W kontekście wizji MOKiS w sposób kompleksowy należy ujmować Krytą Pływalnię Aquarius, która od 20 lat funkcjonowania wymaga zarówno modernizacji, jak nadania nowych funkcji rekreacyjno-sportowych. Ważne przekształcenia w działalności kinowej mają sprowadzić lokalne kino do miejsca nie tylko rozrywki, ale także edukacji filmowej zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako strategiczne cele stawiane przed MOKiS w najbliższych czterech latach wymienia się dwa obszary: działalność kulturalno-edukacyjną oraz działalność inwestycyjną w zakresie modernizacji obiektów MOKiS – w tym budowa trzeciej niecki na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Co więcej za konieczne uznaje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji pływalni.

Piotr Szewczyk powierzył funkcję zastępcy dyrektora Natalii Nowackiej. W chwili obecnej cały zespół MOKiS wdraża przygotowany przez dyrektora nowy regulamin organizacyjny, który w innych nich dotychczas sposób systematyzuje prace samorządowej instytucji kultury.

Piotr Szewczyk urodził się w Myślenicach. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie (politologia), Uniwersytetu Jagiellońskiego (zarządzanie) oraz Studium Choreograficznego (taniec ludowy). Całe swoje dzieciństwo i dorosłe życie związał z Myślenicami. Od wczesnych lat szkolnych działał aktywnie w młodzieżowych organizacjach społecznych. Pierwsze doświadczenia samorządowe zdobywał jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Myślenickiego, rzecznik prasowy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Małopolskiego i dwukrotny przedstawiciel Małopolski podczas Europejskiego Forum Młodzieży (Niemcy, Francja). W 2002 roku ukończył Szkołę Samorządową i Praw Człowieka. Stypendysta Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” dla studentów szczególnie aktywnych edukacyjnie. W latach 2003 - 2005 dziennikarz w Gazecie Krakowskiej. W latach 2005 do 2016 roku pracownik samorządowy w Wydziale Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. Od 15 lat dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”. Założyciel i prezes Myślenickiego Towarzystwa Kultury (2011). W latach 2015-2016 wiceprzewodniczący ds. zespołów folklorystycznych i festiwali Polskiej Sekcji International Organization of Folk Art. (IOV). Pomysłodawca i współtwórca Festiwalu Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Pasjonują go zagadnienia kultury lokalnej, relacji instytucji kultury z otoczeniem, edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, kwestie wieloetniczności oraz marketing i reklama.