Akcja

Piszą już o niej prace…

Piszą już o niej prace…
Członlowie „Tilli” - 15. lecie grupy

Myślenicka Grupa Literacka Tilia obchodziła niedawno 15-lecie istnienia. Inicjatywa grupki zapaleńców przerodziła się w trwały twór, stale obecny na kulturalnej mapie miasta. Historia powstania grupy zainspirowała Edytę Domanus, która napisała o niej pracę naukową

Edyta na co dzień mieszka w Bysinie i jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Marii Sienko nosi tytuł: „Oferta edukacyjna Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”. Doświadczenia - perspektywy - możliwości”.

- Przyczyną wyboru tematu mojej pracy był niewykorzystany potencjał grupy. Jej członkowie są bowiem ludźmi niezwykle zaangażowanymi w sprawy regionu. Mają w sobie wiele zapału do działania i - choć zawodowo często nie są już związani z ziemią myślenicką - to kochają swoją pierwszą „małą ojczyznę”. Są świadomi jej wartości, które uobecniają w swoich utworach. Według mnie, ich artystyczna i edukacyjna działalność mogłaby stać się doskonałą drogą do odkrycia tych wartości także przez młode pokolenie - tłumaczy.

Praca, z którą można się zapoznać w Miejskiej Bibliotece Publicznej składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest problemom kultury lokalnej i regionalnej, oglądanej z kilku perspektyw, m. in. socjologicznej i antropologicznej, a także przez pryzmat zainteresowania regionalizmem we współczesnych badaniach literackich oraz w pracach z zakresu dydaktyki literatury. W drugim rozdziale autorka charakteryzuje przedmiot badań oraz wykorzystaną w pracy metodologię. Kolejnym, przedstawia działalność grupy - twórczość jej wybranych członków oraz ich aktywność w środowisku lokalnym, skupioną na animowaniu życia kulturalnego wspólnoty. W czwartym rozdziale Edyta omawia wykorzystanie oferty edukacyjnej przez nauczycieli i uczniów lokalnych szkół, prezentując również wyniki badań ankietowych. W piątym, ostatnim rozdziale dokonuje analizy przyczyn słabego wykorzystania oferty edukacyjnej „Tilii” oraz prezentuje autorski projekt działań dydaktycznych, który według niej, mógłby zmienić tę sytuację.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)