Piszą już o niej prace…

Piszą już o niej prace…
Członlowie „Tilli” - 15. lecie grupy

Myślenicka Grupa Literacka Tilia obchodziła niedawno 15-lecie istnienia. Inicjatywa grupki zapaleńców przerodziła się w trwały twór, stale obecny na kulturalnej mapie miasta. Historia powstania grupy zainspirowała Edytę Domanus, która napisała o niej pracę naukową

Edyta na co dzień mieszka w Bysinie i jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku filologia polska. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Marii Sienko nosi tytuł: „Oferta edukacyjna Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”. Doświadczenia - perspektywy - możliwości”.

- Przyczyną wyboru tematu mojej pracy był niewykorzystany potencjał grupy. Jej członkowie są bowiem ludźmi niezwykle zaangażowanymi w sprawy regionu. Mają w sobie wiele zapału do działania i - choć zawodowo często nie są już związani z ziemią myślenicką - to kochają swoją pierwszą „małą ojczyznę”. Są świadomi jej wartości, które uobecniają w swoich utworach. Według mnie, ich artystyczna i edukacyjna działalność mogłaby stać się doskonałą drogą do odkrycia tych wartości także przez młode pokolenie - tłumaczy.

Praca, z którą można się zapoznać w Miejskiej Bibliotece Publicznej składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest problemom kultury lokalnej i regionalnej, oglądanej z kilku perspektyw, m. in. socjologicznej i antropologicznej, a także przez pryzmat zainteresowania regionalizmem we współczesnych badaniach literackich oraz w pracach z zakresu dydaktyki literatury. W drugim rozdziale autorka charakteryzuje przedmiot badań oraz wykorzystaną w pracy metodologię. Kolejnym, przedstawia działalność grupy - twórczość jej wybranych członków oraz ich aktywność w środowisku lokalnym, skupioną na animowaniu życia kulturalnego wspólnoty. W czwartym rozdziale Edyta omawia wykorzystanie oferty edukacyjnej przez nauczycieli i uczniów lokalnych szkół, prezentując również wyniki badań ankietowych. W piątym, ostatnim rozdziale dokonuje analizy przyczyn słabego wykorzystania oferty edukacyjnej „Tilii” oraz prezentuje autorski projekt działań dydaktycznych, który według niej, mógłby zmienić tę sytuację.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Sekretarz redakcji. Niezbędny w funkcjonowaniu tygodnika. Od lat związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał od poezji publikując w ramach Grupy Literackiej "Tilia" (HISTORIA, KULTURA, SPORT)