Plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego

Plac zabaw z Budżetu Obywatelskiego
Plac zabaw na osiedlu jak nowy; stoją od lewej – burmistrz Jarosław Szlachetka, Agnieszka Światowiec i Mirosław Fita

Plac zabaw na osiedlu 1000-lecia zyskał nowe oblicze. Za tą inwestycją, zgłoszoną do Budżetu Obywatelskiego, głosowało 1,206 osób. Na modernizację i doposażenie placu przeznaczono 96 tysięcy złotych. Z tych funduszy m. in. ułożono bezpieczną nawierzchnię na placu i specjalną nawierzchnię pod huśtawkami, w miejscach szczególnie narażonych na wycieranie pod urządzeniami oraz wprawieno betonowe obrzeża wytyczających granicę strefy bezpiecznej. Ponadto, z budżetu gminy dodatkowo zlecono umocnienie skarp ażurami oraz utwardzenie terenu pod kurtynę wodną. Odbioru i otwarcia placu zabaw w połowie lipca dokonali burmistrz Jarosław Szlachetka, naczelnik wydziału inwestycji Agnieszka Światowiec oraz radny Mirosław Fita - autor wniosku do BO.

GSI