Po maturze przysięga w mundurze

Po maturze przysięga w mundurze
Ćwiczenia wojskowe żołnierzy Obrony Terytorialnej Fot. Fot. z archiwum 11 Małopolskiej Brygady OT

Słowa roty przysięgi wojskowej w niedzielę 7 lipca w podkrakowskiej Rząsce wypowiedziało około 100 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda Okulickiego. Była to trzecia w tym roku, a szósta od powstania brygady, przysięga wojskowa żołnierzy OT.

Uroczysta przysięga

Przysięga w Rząsce i związany z nią dzień otwartych koszar były dla brygady kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością. Dla gości zaplanowano m.in. pokaz broni i pojazdów wojskowych oraz wojskową grochówkę.

Kim jesteśmy?

Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się wstąpić do Małopolskiej Brygady? Tym razem jednostka postanowiła ułatwić służbę absolwentom szkół średnich.

– Chcieliśmy dać szansę wstąpienia do wojska wszystkim pełnoletnim uczniom oraz tegorocznym absolwentom. Naszym celem było stworzenie takich warunków, aby można było w sposób optymalny wykorzystać wakacje. Dlatego zaproponowaliśmy termin szkolenia zaraz po ukończeniu szkoły, a przed podjęciem ewentualnych studiów lub pracy – mówi Szef Sztabu 11 Brygady ppłk Andrzej Sioła.

Szkolenie

Od 22 czerwca trwa intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe kolejnych ochotników z województwa małopolskiego, dla których popularna „szesnastka” to pierwsze zetknięcie ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Żołnierze szkoleni są z użyciem najnowocześniejszego sprzętu, w tym polskich karabinków MSBS Grot (5,56 mm). Przed przysięgą na „terytorialsów” czeka spore wyzwanie – tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

„Szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy, który obejmuje szkolenia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające.Odbywają się one przede wszystkim w soboty i niedziele, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne lub naukę ze służbą wojskową.

Zainteresowanie służbą

W pierwszym półroczu 2019 roku brygada może pochwalić się około 750 przeszkolonymi żołnierzami Obrony Terytorialnej (OT). Zainteresowanie służbą w regionie jest bardzo duże. Do tej pory złożono ponad 1400 wniosków, z jednostką zapoznało się ponad 1300 ochotników. Dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest płk Krzysztof Goncerz wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych. Dowództwo brygady i pierwszy sformowany batalion lekkiej piechoty stacjonują w Rząsce pod Krakowem. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Specjalnych, Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej.

***

W ostatnim tygodniu lipca w ramach polsko – węgierskiej współpracy sekcja piechoty ze 111 blp wspólnie z żołnierzami węgierskimi weźmie udział w rewitalizacji węgierskich grobów w podtarnowskim Tuchowie. Wydarzenie to jest efektem ustaleń poczynionych 9 maja w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pomiędzy Dowódcą Węgierskiego Instytutu i Muzeum Historii Wojen płk. dr. Vilmosem Kovácsem a dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofem Goncerzem.

mjr Bartosz Kubal, oficer prasowy