Pociąg do Krakowa - ankieterzy zapukają do drzwi!

Pociąg do Krakowa - ankieterzy zapukają do drzwi!

W marcu i kwietniu wybrane domy na terenie Gminy Myślenice odwiedzą ankieterzy, którzy będą przeprowadzać ankietę dotyczącą codziennych podróży mieszkańców.

Ankiety są jednym z elementów opracowania koncepcji budowy połączenia kolejowego pomiędzy Myślenicami a Krakowem w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej bądź innego efektywnego rozwiązania. – Prosimy o przyjęcie ankietera, poświęcenie kilku minut i podanie rzetelnych informacji, bo zaangażowanie każdego z mieszkańców pozwoli firmie jak najlepiej przeanalizować zapotrzebowanie mieszkańców naszej gminy dotyczące codziennych podróży – zwraca się do mieszkańców burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jak poznać ankietera?

Ankieterzy wyposażeni będą w indywidualne identyfikatory z numerem służbowym. Na odwrocie identyfikatora znajduje się pieczęć przeprowadzającej badanie firmy International Management Services Sp. z o.o. wraz z sygnaturą prezesa zarządu oraz logotypami zaangażowanych gmin: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice. W razie wątpliwości każdego ankietera można zweryfikować pod numerem telefonu koordynatora projektu 730 638 839, można się też z firma skontaktować e-mailowo na adres: pomiary@ims.biz.pl

Na czym polega ankieta?

W pierwszej części ankieterzy zapytają o kilka danych o respondencie, takich jak miejsce pochodzenia, wiek, czy też potrzeby transportowe w dojazdach do szkoły, uczelni lub pracy, a następnie o preferencje w codziennych, regularnych podróżach oraz ich przyczyny. Ostatnim elementem jest podanie ankieterowi informacji do Dzienniczka Podróży, w którym przedstawiamy rodzaj transportu, odległość w kilometrach, cel swoich codziennych podróży, a także czas, jaki na to poświęcamy.

Ankiety przeprowadza firma International Management Services Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz gmin Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice w ramach realizacji projektu „Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym Gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”.