Pociąg polskiego plakatu dojechał do stacji Myślenice

Kultura 5 grudnia 2013 Wydanie 44/2013
Pociąg polskiego plakatu dojechał do stacji Myślenice
Pociąg polskiego plakatu dojechał do stacji Myślenice

Wystawa ABC polskiego plakatu współczesnego w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu jest kolejną wystawą z kolekcji Krzysztofa Dydo, jaką mamy okazję gościć w tym roku. Wernisaż miał miejsce 25 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej

Tym razem są to plakaty z ostatnich lat uznanych za swe dokonania artystów, z którymi współpracuje Galeria Plakatu w Krakowie: absolwenta ASP w Poznaniu, Ryszarda Kai - znanego scenografa, twórcy ponad 150 scenografii do spektakli teatralnych, baletowych, operowych telewizyjnych  kilku filmów jak również grafika, malarza i autora ponad stu dzieł plakatowych oraz absolwentki ASP w Katowicach, Kai Renkas, artystki zajmującej się z dużym powodzeniem plakatem, projektowaniem graficzny, grafiką warsztatową, malarstwem i pracą pedagoga uczelni śląskich oraz ich przyjaciół, dużej grupy współcześnie projektujących plakaty artystów wszystkich pokoleń niemal z całej Polski.

Wystawa tuż przed grudniowym otwarciem Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach i na pół roku przed planowanym w Warszawie Międzynarodowym Biennale Plakatu poza samą funkcją prezentacji projektujących plakat artystów jest też próbą spojrzenia na kondycję naszego plakatu. Autor plakatu do wystawy, jak zwykle pełen humoru Ryszard Kaja, powiedział: - Namalowałem lokomotywę bo polski plakat wciąż pędzi i gna. Inni mają zdanie odrębne. Co Kaja parafrazując Juliana Tuwima przedrzeźnia… już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze plastyk węgiel w nią sypie? Czy ledwo zipie? Polski plakat artystyczny ma świetną opinię na całym świecie za swą odrębność. Czy ją stracił ? Czy nadal ma rangę dzieła sztuki. Mamy nadzieję, że aktualna prezentacja będzie dobrą okazją by wyrobić sobie własne zdanie na ten temat.

Krzysztof Dydo po raz kolejny pokazuje znakomitą część swoich bogatych zbiorów. Poprzednia wystawa „Promieniowanie Ojcostwa”, którą prezentowaliśmy w foyer MOKiS, tematycznie odnosiła się do wielkiej postaci Jana Pawła II.

Galeria Plakatu (mieszcząca się w Krakowie na ulicy Stolarskiej) powstała na bazie prywatnej kolekcji Dydo Poster Collection, mającej swój początek w połowie lat pięćdziesiątych, a więc w okresie rozkwitu „Polskiej Szkoły Plakatu”. Dzięki tej kolekcji galeria zorganizowała ponad dwieście wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz co najmniej trzysta w większości krajów Europy i w wielu krajach innych kontynentów- między innymi w USA, Meksyku, Maroku, Chinach i Iranie. Najczęściej - poza wystawami tematycznymi, jak plakat teatralny, filmowy, operowy, jazzowy itp. - prezentowane były (między innymi indywidualne) wystawy współpracujących z Galerią artystów, jak i takich sław polskiego plakatu jak Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Waldemar Świerzy, Franciszek Starowieyski, Mieczysław Górowski.

Galeria współpracuje z państwowymi i prywatnymi instytucjami kulturalnymi, festiwalami filmowymi i plakatu, galeriami, muzeami, teatrami- zarówno w Polsce jak i za granicą, z ambasadami RP oraz licznymi Instytutami Kulturalnymi Polski.

Do niewątpliwie historycznych osiągnięć Galerii Plakatu należy zorganizowanie pięciu wielkich wystaw z barwnymi katalogami: „100 lat polskiej sztuki plakatu 1891- 1992” (600 plakatów; w 1993), „Mistrzowie polskiej sztuki plakatu” (200 plakatów; w 1995), „Polski plakat filmowy - 100 lat kina w Polsce” (880 plakatów; w 1996), „Polski plakat teatralny 1899 -1999” (800 plakatów; w 2000) oraz retrospektywną wystawę plakatu 1989 -2001 z albumem „Plakaty” (300 plakatów; w 2001).

Otwarcia znakomitej wystawy w imieniu burmistrza Macieja Ostrowskiego, dokonał radny RM Jerzy Cachel, który podziękował serdecznie autorowi kolekcji. - Cieszymy się, że również mieszkańcy Myślenic mają okazję obejrzeć wystawę ponad 100 plakatów ze zbiorów Krzysztofa Dydo - powiedział.

- Wszystko co dotyczy twórczego działania artysty jest niewątpliwe dorobkiem całego narodu, a plakat polski ma szczególne miejsce w tych osiągnięciach - podkreślił Krzysztof Dydo.

Kuratorem wystawy jest Anita Werner, a kordyantorem Joanna Jaromin. Ekspozycję można oglądać w MOKiS (foyer i galeria) do 13 grudnia. Pamiętajmy także o jednym z ojców Polskiej Szkoły Plakatu, autorze płyt, książek i znaczków pocztowych, mistrzu koloru i kreski Waldemarze Świerzym, który odszedł 27 listopada 2013 roku w Warszawie.

Anita Werner