Podpisali się pod koleją

Podpisali się pod koleją
Fot. Piotr Jagniewski

Tydzień po konferencji w Świątnikach Górnych na temat realności i technicznych aspektów powstania połączenia kolejowego Krakowa z Myślenicami, marszałek Jacek Krupa i przedstawiciele zainteresowanych gmin podpisali umowę współpracy dotyczącą przygotowania studium wykonalności budowy tej linii

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy samorządami, to znaczący krok naprzód w tym projekcie, który umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Kolej w naszym województwie ma się coraz lepiej, a po rozwinięciu tras w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, przyszedł czas na kolejny krok i wytyczenie zupełnie nowych linii.

Trasą, o której mówi się w ostatnim czasie najwięcej i której plany są jednymi z najstarszych jest ta, łącząca Kraków z Myślenicami. Samorząd województwa wspólnie z miastem Kraków, gminami Myślenice, Siepraw i Świątniki Górne pracuje nad przygotowaniem koncepcji, która określi możliwość wytyczenia tej linii.

- Od kilku lat udowadniamy w Małopolsce, że kolej to najlepszy możliwy wybór - zarówno pod kątem wygody, czasu, jak i ceny biletów. Wymagało to ogromnej pracy, środków zainwestowanych w tabor, ale udało się. Zaledwie wczoraj kolejami małopolskimi przejechała 15-milionowa pasażerka. To więc oczywiste, że wybiegamy myślą w przyszłość i rozważamy rozbudowę kolejowej sieci o nowe linie. Myślenice są wyborem wręcz naturalnym - bo jeśli szukamy alternatywy dla ciągłych korków na Zakopiance, to pożądanym rozwiązaniem jest pociąg - podkreślał w czwartek w Myślenicach marszałek Jacek Krupa.

Dlatego województwo Małopolskie wspólnie z samorządami, przez tereny których potencjalnie może przebiegać nowa linia, postanowiło rozpocząć współpracę przy tym projekcie. Pierwszym krokiem do tego był podpisany we wrześniu ubiegłego roku list intencyjny, a teraz przyszedł czas na kolejny etap - umowę współpracy, która szczegółowo określa rolę poszczególnych samorządów w tej gigantycznej inwestycji.

Umowa otwiera kolejne możliwości działania - bo samorządy oprócz woli współpracy, zadeklarowały też konkretną kwotę, jaką przeznaczą na przygotowanie koncepcji nowej linii. Województwo Małopolskie ze swojego budżetu dołoży 150 tys. zł, gminy Kraków i Myślenice - po 100 tys. zł, gminy Świątniki Górne i Siepraw - po 50 tys. zł. Szacunkową wartość zamówienia wycenia się na 450 tys. zł.

- Dziękuję zarządowi województwa małopolskiego i marszałkowi za to dzisiejsze spotkanie; dziękuję za to, że jakiś czas temu, kiedy przyszliśmy do niego z tym pomysłem dobrze nas przyjął, a wiedzieliśmy, że bez wsparcia województwa nie damy rady - mówił podczas spotkania burmistrz Maciej Ostrowski.

- Województwo jest najsilniejszym samorządem w Małopolsce, najbardziej prężnym, a co najważniejsze ma doświadczenie w zarządzaniu transportem kolejowym. Dlatego dziękujemy marszałkowi, który został liderem tego przedsięwzięcia, że mamy takiego partnera. Jego obecność jest ważna, bowiem inwestycja ta przerasta możliwości finansowe samorządów i potrzebne będzie wsparcie przede wszystkim województwa, a nawet państwa. Cieszymy się, że to idzie w dobrą stronę, że sprawa ruszyła do przodu i życzę panu marszałkowi i nam wszystkim cierpliwości i determinacji, żeby nam się to udało - dodał.

W efekcie podpisanej umowy w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na przygotowanie koncepcji z elementami studium wykonalności projektu pn. „Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”. Koncepcja ma analizować tę inwestycję bardzo dokładnie - określać nie tylko możliwość jej powstania, szacowany koszt, ale też rozważać różne warianty tras i rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, potrzebnej infrastruktury. Eksperci będą też sprawdzać poszczególne możliwości pod takim kątem, by w przyszłości było możliwe objęcie wspomnianych gmin systemem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)