Podsumowanie kadencji Rady Powiatu Myślenickiego

Region 20 listopada 2018 Wydanie 41/2018
Podsumowanie kadencji Rady Powiatu Myślenickiego

Podczas uroczystej, ostatniej w mijającej kadencji sesji Rady Powiatu, która odbyła się w Lubniu 14 listopada przewodniczący Tadeusz Żaba podsumował czteroletnią owocną pracę rady

- Dziękuję staroście Józefowi Tomalowi, wicestaroście Tomaszowi Susiowi, zarządowi powiatu i wszystkim radnym, skarbnikowi i sekretarzowi oraz wszystkim kierownikom i pracownikom starostwa. W tej kadencji odbyliśmy 59 sesji, 4 sesje były wyjazdowe, w sumie podjęliśmy jako rada 448 uchwał. Praca rady to także intensywna praca komisji, m.in. budżetu, finansów i mienia powiatu, edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zdrowia i pomocy społecznej, rolnictwa, promocji i rozwoju, bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska oraz rewizyjnej - podkreślił przewodniczący Tadeusz Żaba.

- Starosta Józef Tomal oraz wicestarosta Tomasz Suś również podziękowali wszystkim członkom zarządu i radnym za pracę na rzecz rozwoju powiatu i jego mieszkańców. Jesteśmy jednym z najbardziej prężnie rozwijających się powiatów w regionie. Przez ostatnie lata udało nam się zrealizować wiele znaczących inwestycji, zarówno drogowych, jak również w obszarze edukacji, pomocy społecznej czy zdrowia - podkreślił starosta Józef Tomal.

Podsumowując kadencję obecnej Rady Powiatu w latach 2014-2018, przewodniczący Tadeusz Żaba podziękował wszystkim radnym za pracę na rzecz społeczności lokalnej, wręczając im specjalnie przygotowane na tę okazję okolicznościowe pamiątkowe tablice.