Podsumowanie roku OSP w Zasani

Podsumowanie roku OSP w Zasani
Podsumowanie roku w OSP Zasań

Miniony rok był dla straży w Zasani czasem jubileuszowym. Jednostka świętowała swoje 50-lecie, a orkiestra działająca przy jednostce – 15-lecie. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia nowego samochodu marki Man

Na zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Zasani przybył burmistrz Maciej Ostrowski, radny wojewódzki Mieczysław Kęsek, wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Jan Kantor. Gości powitał prezes jednostki Kazimierz Moryc, a sprawozdanie z działalności przedstawił naczelnik Marian Jasek, sprawozdanie finansowe – skarbnik Zbigniew Gogol, a sprawozdanie orkiestry – Zygmunt Moryc.

W okresie sprawozdawczym jednostka kilkakrotnie interweniowała przy usuwaniu gniazd szerszeni, wypompowywała wodę, a także dowoziła wodę do gospodarstw cierpiących na jej brak. Brała udział w ćwiczeniach w Porębie i w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie z jednostki uczestniczyli w kursach ratownictwa technicznego.

Oprócz pozyskania samochodu bojowego, jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt strażacki, m.in. węże do motopompy. Prowadziła też prace w strażnicy, gdzie obniżona została posadzka w garażu i przebudowanobramę garażową.

Jak co roku, jednostka wraz z orkiestrą brała udział w uroczystościach gminnych, wiejskich i parafialnych. Pomagała też w zabezpieczaniu Dni Myślenic.

OSP w Zasani liczy 32 osoby. Prowadzi ponadto orkiestrę dętą oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Dynamicznie rozwijająca się orkiestra z okazji swojego jubileuszu otrzymała nagrodę burmistrza. Gra w niej 21 osób, z czego w ubiegłym roku przybyło aż 11. Zakupiono nowe instrumenty oraz koszule dla całego zespołu. W bieżącym roku orkiestra planuje nagranie płyty.

W planach gospodarczych na ten rok ujęto budowę wjazdu do strażnicy od strony Kamiennika oraz wykonanie projektu rozbudowy strażnicy.

Zabierając głos, burmistrz Maciej Ostrowski podziękował jednostce za współpracę i udział w uroczystościach oraz zapowiedział ważniejsze wydarzenia, które odbędą się w tym roku, takie jak: uroczystości z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II czy tradycyjne święta 3 Maja i 11 Listopada. Mówił o udziale jednostek OSP z terenu gminy w marszałkowskim programie „Małopolskie Remizy”. Nie jest to jednak jedyne źródło pozyskiwania środków na remonty obiektów strażackich. Można się też ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzeba jednak najpierw wykonać dokumentację remontu. Poinformował też o działaniach podejmowanych przez gminę odnośnie budowy wodociągów i kanalizacji.

Swoje podziękowania w imieniu zarządu miejsko-gminnego złożył też druhom z Zasani wiceprezes Jan Kantor. Prócz gotowości bojowej, dziękował im za akcję krwiodawstwa i za pracę na rzecz wsi. Do podziękowań dołączyło się również Koło Gospodyń „Nasza Zasań”. Z kolei druhowie dziękowali burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu za otwartość na problemy i potrzeby straży i wręczyli mu adres okolicznościowy.

Podczas zebrania rezygnację z pełnionej funkcji złożył naczelnik Marian Jasek. Jego zadania przejmie zastępca naczelnika Zygmunt Moryc.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)