Pół miliona złotych od MSWiA

Pół miliona złotych od MSWiA

W minioną sobotę, 2 marca, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi

Z rąk wicepremier Beaty Szydło i ministra Joachima Brudzińskiego promesę na kwotę 530 tysięcy złotych odebrał burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Wspomniane dofinansowanie ma charakter celowy i posłuży do odbudowy nawierzchni boiska szkolnego do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach, remontu mostu w Trzemeśni oraz wiszącej kładki na Rabie.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi – mówiła wicepremier Beata Szydło.

- To obowiązek państwa wspierać samorządy w naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnice, opady deszczu, nawet z 2009 roku. Lata 2016-2019 to dla Małopolski ponad 384 mln zł na nadrobienie zaległości od 2009 roku. 1,7 mld zł, wygospodarowanych dzięki pani premier Beacie Szydło, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, to prawie 3,5 tys. km odbudowanych, wyremontowanych dróg. Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam odwagę dziś powiedzieć, że daliśmy radę – podkreślił minister Joachim Brudziński.

Dzięki otrzymanym środkom rządowym będziemy mogli wykonać inwestycje, które od kilku lat oczekują na remont. Szczególnie cieszę, że wyremontujemy w końcu boisko przy szkole podstawowej nr 3 w Myślenicach – skomentował burmistrz Jarosław Szlachetka.

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania!

W zeszłym roku w ramach przyznanych środków odbudowano w województwie 279 km dróg gminnych i powiatowych oraz 44 mosty i przepusty.

Grzegorz Sobol