Północna pierzeja czworobocznego Rynku na zdjęciu z marca 1933 roku

Północna pierzeja czworobocznego Rynku na zdjęciu z marca 1933 roku
Z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta

Na uwagę zasługuje nie istniejąca już wieżyczka umiejscowiona na dachu budynku z 1892 roku, oznaczonego numerem 10

Na frontowej ścianie budynku, ówczesnego Magistratu oznaczonego numerem 9. widnieje napis: „MAGISTRAT KRÓL. WOL. MIASTA” - Magistrat Królewskiego Wolnego Miasta. Baczni obserwatorzy jeszcze dzisiaj dostrzegą na tym budynku ślady gdzie był ten napis. A może przy planowanej obecnie renowacji Rynku konserwatorzy zezwolą na jego ponowne umiejscowienie ?

Toż to historia naszego miasta. Na sąsiednim budynku po prawej stronie widnieje napis „RADA POWIATOWA”. Na zdjęciu tym można zaobserwować jeszcze jedną ciekawostkę. Studnia „Tereska” na okres zimowy w dawnych latach była zabezpieczana przed zamarzaniem poprzez jej ocieplenie i obudowanie drewnianą konstrukcją.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.