Polska Strefa Inwestycji – konferencja dla przedsiębiorców w Myślenicach

Polska Strefa Inwestycji – konferencja dla przedsiębiorców w Myślenicach

W budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach, w piątek 26 czerwca spotkali się przedsiębiorcy i inwestorzy z terenu Gminy Myślenice, biorąc udział w konferencji dotyczącej pomocy i możliwej współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym.

Jednym z prelegentów konferencji był burmistrz Jarosław Szlachetka, który przedstawił współpracę Gminy Myślenice z przedsiębiorcami, opowiedział o funkcjonowaniu stref aktywności gospodarczej, a także gminnych

inwestycjach i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich realizację. W programie prezentacji były też plany budowy pociągu na linii Kraków-Myślenice oraz budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki w całym regionie.

Gmina Myślenice podpisała niedawno umowę z Województwem Małopolskim na realizację projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. Realizacja projektu o tematyce szkoleniowej ma zapewnić podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w Gminie Myślenice, a jednym z partnerów programu jest Krakowski Park Technologiczny i to jego przedstawiciele przedstawili możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Reprezentanci działu obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego, Krystyna Sadowska i Łukasz Blacha spotkali się z przedsiębiorcami i urzędnikami gminy, by porozmawiać o potencjale inwestycyjnym.

- Nasza prezentacja miała na celu przybliżenie inwestorom funkcjonowanie działu obsługi inwestora, a także przedstawienie możliwości pozyskania rządowego wsparcia w ramach współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Rozmawialiśmy o przyszłości rozwoju gospodarczego Gminy Myślenice i całego regionu. Polska Strefa Inwestycji wzbudza duże zainteresowanie i rodzi wiele pytań. Przybliżyliśmy uczestnikom formy wsparcia również poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, co jest najlepszą formą rozwoju gospodarczego – mówi Łukasz Blacha, jeden z prelegentów reprezentujący Krakowski Park Technologiczny.

GSI