Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej, a jego konsekwencje dotykają nie tylko naszego zdrowia, ale oddziałują również bardzo mocno na polską gospodarkę.

iepokojem śledzimy medialne doniesienia z całego niemal świata, boimy się już nie tylko o zdrowie swoje i naszych bliskich, ale również o to, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Obostrzenia mające na celu zatrzymanie – lub chociażby spowolnienie – rozprzestrzeniania się wirusa, zamknięcie wielu punktów handlowych czy usługowych, niewiadoma co do przyszłego funkcjonowania fabryk i przedsiębiorstw – wszystko to budzi zrozumiały niepokój.

Wszystko wskazuje na to, że w najtrudniejszej sytuacji znajdują się branża turystyczna, gastronomiczna, transport i usługi.

Polski rząd, nie czekając aż sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza zaproponował w specustawie szereg rozwiązań, których nadrzędnym zadaniem jest pomóc polskim przedsiębiorcom i pracownikom w tych ciężkich czasach.

Tarcza antykryzysowa, to pakiet rozwiązań, które mają uchronić nasz kraj przed skutkami epidemii koronowirusa. W specustawie antykryzysowej mają zostać wprowadzone takie rozwiązania, które pozwolą na zachowane ciągłości działania wrażliwych branż, takich jak energetyka czy sektor bankowy.

- Niezbędne rozwiązania trzeba uzgodnić i natychmiast wdrożyć – mówił podczas orędzia do rodaków, prezydent Andrzej Duda - sytuacja wymaga zdecydowanego i sprawnego działania, a zachowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków należy do absolutnych priorytetów.

Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak: Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, czy Bank Gospodarki Kredytowej. Szacunkowa wartość pakietu to 212 mld zł.

W pakiecie ustaw, które mają zapobiec zapaści gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa, przewidziano m.in. odroczenie płatności dla firm, mikropożyczki i zawieszenie lub zwolnienie z płacenia składek ZUS przez trzy miesiące. W ramach tarczy antykryzysowej przygotowywane są również rozwiązania dotyczące zawieszenia biegu terminów administracyjnych, możliwości zdalnego trybu obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego, ciągłości pracy w urzędach. Rząd ma zaproponować również zmiany w prawie zamówień publicznych oraz podatkach będących źródłami dochodów samorządów - tak, by ułatwić działania władzy na szczeblu lokalnym.

Także władze samorządowe nie pozostają bezczynne. Czekając na decyzje rządzących podejmowane są już teraz analizy i działania przygotowawcze, których celem będzie pomoc lokalnym przedsiębiorcom.

Pomoc deklaruje również burmistrz Jarosław Szlachetka:

- Nie pozostawimy bez wsparcia naszych przedsiębiorców. Mam tu na myśli szczególnie osoby, które bezpośrednio dotknęła sytuacja związana z wystąpieniem ograniczeń działalności w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Będziemy na bieżąco śledzić rozporządzenia rządowe odnośnie wsparcia dla przedsiębiorców i w zależności od przyznanych nam, jako samorządowi uprawnień i dodatkowych możliwości podejmiemy stosowne działania.

Na pewno w ramach już posiadanych kompetencji możemy wspomóc przedsiębiorców udzielając ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Dotyczy to zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem, będą mieć problemy z utrzymaniem ciągłości swojej działalności i utrzymaniem liczby miejsc pracy na dotychczasowym poziomie. Może to być odroczenie terminu płatności podatku, możliwość rozłożenia na raty lub nawet umorzenie podatków, czy odsetek powstałych w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego. Wnioski przedsiębiorców rozpatrywać będziemy w pierwszej kolejności. Z tymi, którzy swoją działalność prowadzą w lokalach dzierżawionych od gminy, czy też z wykorzystaniem gminnych gruntów możemy rozmawiać o wysokości czynszu. Jestem przekonany, że połączenie wspólnych sił pozwoli wszystkim przetrwać ten trudny okres.

Marta Duszyk