Pomoc ponad godzinami

- Od 1 kwietnia rozszerzyliśmy działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa - informuje Sylwia Michalec-Jękot, dyrektorka ośrodka w Myślenicach. - Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego, OIKiP funkcjonuje całodobowo bez względu na dzień tygodnia, święta czy dni wolne od pracy - dodaje

OIKiP udziela pomocy osobom, które doświadczają przemocy w rodzinie lub poza nią, pomaga wszystkim, którzy przeżywają żałobę po śmierci bliskich, potrzebują porady w związku ze swoim uzależnieniem lub uzależnieniem kogoś bliskiego, przeżywają trudności w swoim związku, przechodzą kryzys związany z wychowaniem dziecka, czują się nierozumiani przez rodziców, zmagają się z problemem autoagresji (samookaleczania), mają myśli samobójcze lub przebyli próbę samobójczą, mają trudności związane z chorobą swoją lub bliskich, chcą porozmawiać o problemie niepełnosprawności, czują, że w ich rodzinie coś jest nie tak, przeżyli wypadek komunikacyjny lub inną trudną sytuację, frustruje ich problem ze znalezieniem pracy, przeżywają kryzys w związku z utratą bliskich, np. emigracją zarobkową członka rodziny, chcą porozmawiać, bo im ciężko, mają jakikolwiek inny kłopot i nie wiedzą, gdzie się udać. Udziela porad, co do potrzeby podjęcia psychoterapii, terapii uzależnień czy konsultacji psychiatrycznej. Przedstawia także zagadnienie mediacji albo kieruje do prawnika.

- Misja, którą pełni nasz ośrodek jest bardzo ważna, tym bardziej nie można uzależniać niesienia pomocy potrzebującym poprzez godziny i dni urzędowania. Cieszę się z rozszerzenia poziomu wsparcia świadczonego przez OIKiP zwłaszcza, że ośrodek prowadzony przez Powiat Myślenicki jest jednym z najlepszych w kraju, a inny biorą go sobie za wzór do naśladowania - mówi starosta Józef Tomal.

Warto dodać, że w OIKiP podejmuje systemowe, skuteczne i profesjonalne działania z zakresu profilaktyki, interwencji (gdy występuje kryzys) oraz wspiera osoby po przebytym kryzysie. Wsparcie realizowane jest także w formie warsztatów, grup wsparcia oraz odziaływań psychoterapeutycznych.

- Całodobowa pomoc świadczona jest w naszych pomieszczeniach w Myślenicach, przy ul. Jagiellońskiej 8. Z kolei w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 jesteśmy do godziny 19:00 - tłumaczy dyrektor Michalec-Jękot - wszelkich informacji udzielamy całodobowo pod numerami telefonów: 510 132 396 lub 506 318 838.

Powiat pozyskał na realizację tego zadania środki z Funduszy Europejskich w wysokości 2.606.944.97 zł, wkład własny powiatu wyniósł 205.380.00 zł. Projekt realizowany będzie przez 4 lata.

WSPiFE