Porozumienie w sprawie Zbiornika Dobczyckiego

Region 10 kwietnia 2014 Wydanie 14/2014
Porozumienie w sprawie Zbiornika Dobczyckiego
Porozumienie w sprawie Zbiornika Dobczyckiego

Burmistrzowie gmin: Dobczyce, Myślenice oraz wójt Sieprawia oraz panie skarbnik, podpisali 27 marca porozumienie w sprawie ustalenia zasad przygotowania dokumentacji dla projektu „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”

Dla projektu przewidziano dofinansowanie w ramach MRPO 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 9 Pomoc techniczna, działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gotowa koncepcja pozwoli na szybsze podjęcie starań o otrzymanie wparcia w ramach programów realizujących politykę spójności na przedsięwzięcie inwestycyjne określone w koncepcji realizacji inwestycji strategicznej Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego. Przedmiot umowy określa zakres i zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron związanych z realizacją.

- Po długich przygotowaniach nadchodzi wreszcie właściwy czas, byśmy tak jak reprezentujemy: gminę Dobczyce, Myślenice i Siepraw, zajęli się ważnym problemem – powiedział na wstępie burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak. - Bardzo wierzę, że Jezioro Dobczyckie nie będzie ogrodzone drutem kolczastym, jak dotychczas i że wspólnie, co jest największym osiągnięciem tego projektu, połączymy swoje siły, możliwości (...), by dać szansę rekreacji mieszkańcom, w pierwszej kolejności naszych gmin, a następnie by móc otworzyć się na mieszkańców województwa małopolskiego i szerzej. Burmistrz wyraził przekonanie, że Zbiornik wcześniej, czy później, będzie dostępny. Jak mówił, pierwsza przystań jest już gotowa, by można było korzystać ze statku, który został zwodowany.

- Dziękujemy Dobczycom za objęcie roli lidera tego projektu – mówił podczas spotkania burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski – że możemy być w takim partnerstwie i liczymy na to, że będziemy współpracować nie tylko w tej kadencji, ale również w następnych latach, które będzie rodziło owoce, aby można było wykreować i sprzedać na zewnątrz ten piękny produkt turystyczny, jakim jest Zbiornik.

Równie zadowolony ze współpracy był wójt gminy Siepraw Tadeusz Pitala.

- Bez inwestycji, które w Dobczycach i Sieprawiu realizujemy dotychczas, nad Zbiornikiem Dobczyckim, dotyczących kanalizacji, bez współpracy z Dobczycami, nie moglibyśmy zrealizować. Jesteśmy „za mali” w aplikowaniu do programu „Infrastruktura i środowisko”. Obecny pomysł na porozumienie jest ciekawy. Po pierwsze chcielibyśmy stworzyć miejsca rekreacji dla swoich mieszkańców. Coraz więcej ludzi uprawia sporty, biega, biega na nartach, jeździ na rowerze. Ważne jest, by mieszkańcy tych miejscowości, które leżą nad Zbiornikiem, mogli z tego korzystać.

Burmistrz Marcin Pawlak nie zapomniał wspomnieć również o ogromnym wsparciu władz samorządowych Województwa Małopolskiego.

- Wielkim orędownikiem tej sprawy i tego projektu jest marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i wojewoda Małopolski Jerzy Miller – mówił burmistrz Dobczyc. Jerzy Miller czyni starania, byśmy mogli chodzić po dobczyckiej koronie zapory. W tym roku ma się to spełnić. Wprawdzie będzie to pierwszy etap: spacer po koronie, a następnym etapem będzie wyjście już na zamek, w naszym projekcie jest przewidziane również przejście ponad Rabę.

Ważny jest fakt, że marszałek wpisał to zadanie na listę indykatywną i wszystkie zbiorniki zostaną objęte programem gospodarczym.

W ramach umowy strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Projektu poprzez wykonanie zadań określonych w zaakceptowanej przez partnerów koncepcji realizacji inwestycji strategicznej „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”. 27 marca gmina Dobczyce złożyła wniosek dla projektu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego” o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych. Projekt znajduje się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.