„Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Myślenice

„Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Myślenice
Burmistrz Jarosław Szlachetka o środkach rządowych rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim podczas spotkania w Myślenicach

Od początku roku również w Gminie Myślenice realizowany jest rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej

- To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Rząd na realizację tego programu przeznaczy rocznie 550 mln zł. Gmina Myślenice we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myślenicach złożyła wymagane dokumenty, aby przystąpić do programu. Zależy nam na pomocy potrzebującym mieszkańcom naszej gminy i zamierzamy cały czas starać się o finansowanie i realizację podobnych inicjatyw - komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka.

Dla kogo wsparcie?

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest wieloletnim programem rządowym ustanowionym na lata 2019-2023. Pomoc programu obejmować będzie zarówno dzieci, młodzież jak i osoby starsze, chore, niepełnosprawne. Pomoc uzyskać można w trzech formach: jako posiłek w szkolnej stołówce, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz jako świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Na terenie Gminy Myślenice program realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, który w bieżącym roku planuje objąć pomocą 281 dzieci i 164 osoby dorosłe ze swojego terenu.

- O objęcie programem mogą ubiegać się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, czyli 1051,50 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie. Tak więc dochód czteroosobowej rodziny objętej programem rządowym nie może przekroczyć 3168 zł miesięcznie - mówi Małgorzata Aleksandrowicz, zastępca kierownika MGOPS w Myślenicach.

Ośrodek realizować będzie „Posiłek w szkole i w domu” poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przyznających posiłek bądź świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

550 mln zł rocznie

Każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dotyczących dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane będzie 510 mln zł ze środków rządowych. 40 mln zł rocznie to środki w ramach modułu dotyczacego organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. W sumie to 2,75 mld zł na cały program. Zapotrzebowanie na realizację programu w Gminie Myślenice kształtuje się na poziomie 288.655 zł z czego 40% to wkład własny z gminnego budżetu.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Aby skorzystać z pomocy „Posiłek w szkole i w domu” należy złożyć pisemny wniosek w MGOPS w Myślenicach przy ul. Słowackiego 82.