Powiat modernizuje drogi

Powiat modernizuje drogi

Czechówka - Stojowice i Brzączowice - Gorzków to kolejna droga powiatowa, która zostanie zmodernizowana i wyremontowana. Zrealizowano już pierwsze zadanie w ramach tej inwestycji

Wykonano nowy chodnik - około 2,5 km - za ponad 1 mln 340 tys. zł. Trwają prace w zakresie modernizacji nawierzchni tych dróg. Zakończono wykonanie nawierzchni na odcinku Czechówka -Stojowice.

W najbliższych tygodniach nowa nawierzchnia będzie wykonana także w ciągu drogi: Brzączowice - Gorzków. Przebudowane zostaną także zjazdy, pobocza i przepusty, zamontowane zostaną bariery ochronne. Łączna długość przebudowywanej nawierzchni to ok. 7 km. Koszt tego zadania to ponad 4 mln 581 tys. zł.

Inwestycja jest możliwa dzięki udziałowi finansowemu Powiatu Myślenickiego i budżetu państwa w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019.