Akcja

Powiat Myślenicki i PFRON finansują nowe samochody dla niepełnosprawnych

Region 9 stycznia 2018 Wydanie 1/2018
Powiat Myślenicki i PFRON finansują nowe samochody dla niepełnosprawnych

- Rolą samorządów jest pomoc potrzebującym. Nie tylko budowa nowych dróg, szkół, pomoc przedsiębiorcom, ale również pochylanie się nad losem osób słabszych, często chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Cieszę się, że dzisiaj przy wsparciu PFRON udało się nam pozyskać nowe samochody dla osób niepełnosprawnych, które trafią do domów pomocy społecznej na terenie naszego powiatu – mówił Starosta Józef Tomal w czasie przekazania i poświęcenia mikrobusów

Samochody będą wykorzystywane przez powiatowe DPS w Pcimiu, Harbutowicach i w Trzemeśni. Każdy DPS dostanie po jednym samochodzie, a czwarty trafi do Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy DPS im. T. Piekarza w Harbutowicach.

Powiat Myślenicki przy wsparciu PFRON zakupił w sumie 4 samochody, które są przystosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych. Każdy z samochodów jest przystosowany do przewożenia 9 osób. Jeden posiada specjalną windę, a pozostałe najazdy na wózki inwalidzkie.

- Cieszę się, że mogliśmy wspomóc Powiat Myślenicki w zakupie tych aut. Warto zaznaczyć, że dla osób niepełnosprawnych mają one ogromną wartość. Stają się oknem na świat, pomagają trafić na konieczne zabiegi albo pozwalają na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Oczywiście potrzeby są dużo większe i będziemy starali się je realizować w miarę potrzeb, ale i możliwości finansowych. – mówiła obecna na przekazaniu dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska.

Z kolei obecny na przekazaniu aut poseł Jarosław Szlachetka podziękował Staroście Tomalowi za zakup samochodów dla osób niepełnosprawnych, podkreślając wkład Powiatu Myślenickiego w realizację tego zakupu.

Uroczystego poświęcenia samochodów dokonał ksiądz Adam Pawicki. W wydarzeniu brali udział również członkowie Zarządu Powiatu – Wicestarosta Tomasz Suś, Krzysztof Heród i Bolesław Pajka, a także przedstawiciele PCPR oraz domów pomocy społecznej.

W sumie zakup samochodów kosztował ponad 500.000 zł. Z kasy Powiatu przeznaczono na ten cel

216 740,00 zł, a dofinansowanie PFRON wyniosło 303 460,00 zł.

Oprac. WSPiFE