Powiat po powodzi

20 września 2007 Wydanie 35/2007
Powiat po powodzi
Osuwisko w Tenczynie

Sytuacja na terenie naszego powiatu w ubiegłym tygodniu była trudna. Starosta Myślenicki - przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Myślenicach, ogłosił w dniu 7 września alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu myślenickiego, który został odwołany 8 września. Ciężar ratowania mienia i życia ludzkiego wzięły na siebie służby i inspekcje powiatu, a szczególnie: jednostka Państwowej Straży Pożarnej, Policja oraz Ochotnicze Straże Pożarne terenu powiatu myślenickiego.

Aktualnie trwa szacowanie szkód powstałych w wyniku powodzi. Wydział Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Myślenicach na bieżąco zbiera meldunki z poszczególnych gmin powiatu na temat strat powstałych podczas ostatniej powodzi.

Poniżej przedstawiamy wybrane miejsca z terenu powiatu i szkody postałe w wyniku podtopień i ulewnych deszczy.

Specjalnie powołany zespół dokonał oględzin osuwisk powstałych w wyniku obfitych opadów w Pcimiu. Stwierdzono m.in. osunięcie skarpy na osiedlu Gromki, które stwarza bezpośrednie zagrożenie dla budynku mieszkalnego, osuwisko Pcim-Górzany oraz osuwisko Pcim Działy rola Podoły, gdzie stwierdzono pęknięcia ziemi mogące stwarzać zagrożenie dla części osiedla.

Dokonano również oględzin w Lubniu i Tenczynie. Stwierdzono m.in. osuwisko powstałe w rejonie czynnego kamieniołomu w Tenczynie , które spowodowało zniszczenie drogi dojazdowej do osiedla, na którym znajduje się 6 gospodarstw. Powstało również osuwisko w Lubniu na Roli Młynarzęciowej. Na potoku Tenczynka zerwany został mostek (kładka pieszo-jezdna) w ciągu drogi dojazdowej do Roli Krzysiowa w Tenczynie.

Monitorowano również sytuację w Myślenicach na Zarabiu, gdzie stwierdzono, m.in. całkowite zniszczenie boiska asfaltowego do siatkówki, zniszczenia alejek wzdłuż parku.

Powstały również szkody w innych gminach na terenie powiatu, szczególnie zostały uszkodzone drogi gminne i powiatowe. Zalania i podtopienia wystąpiły we wszystkich gminach.

Pozostałe starty i zniszczenia są na bieżąco oszacowywane. Po zebraniu meldunków ze wszystkich gmin przedstawimy zbiorcze zestawienie strat.

HKM