Powiat podpisał umowę z Caritas

Powiat podpisał umowę z Caritas

Podpisana 27 lipca umowa Powiatu Myślenickiego z Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotyczy powierzenia realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu od 1 sierpnia 2018 do 30 września 2021 roku dla 14 wychowanków”

Zgodnie z umową na realizację całości zadania Powiat Myślenicki przekaże Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotację celową w wysokości 1.810.600 zł, która będzie wypłacana w transzach w okresach kolejnych lat objętych umową. Koordynację działań w tym zakresie prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Umowę podpisali - w imieniu Powiatu Myślenickiego: starosta Józef Tomal i Krzysztof Halek - członek Zarządu Powiatu Myślenickiego, a ze strony Caritas Archidiecezji Krakowskiej - dyrektor ks. Andrzej Kamiński.

WSPiFE