Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych

Kultura 23 stycznia 2018 Wydanie 3/2018
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
Starosta Józef Tomal podczas wręczenia nagród laureatom Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych

W niedzielę 14 stycznia w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach wystąpiło 10 grup kolędniczych z terenu powiatu myślenickiego, reprezentujących autentyczne formy kolędowania, charakterystyczne dla naszego regionu: 4 grupy kolędnicze dorosłych, 5 grup dziecięcych i grupa kolędnicza młodzieżowa

Jury zgodnie z regulaminem oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy, domowe pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne, na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i czas występu.

Jury w składzie: Agnieszka Oczkowska – etnolog, Inka Bogucka – etnograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk, przedstawiciel MCK Sokół, po obejrzeniu występów wszystkich grup kolędniczych, spełniających warunki regulaminu, postanowiła przyznać następujące nagrody:

3 równorzędne nagrody główne, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Otrzymali je: Grupa Kolędnicza z Turoniem z Trzebuni, Grupa Kolędnicza z Turoniem „Zagórzanie” z Lubnia, Grupa Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem” z Tenczyna.

3 równorzędne nagrody, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie).

Otrzymali je: Dziecięca Grupa Kolędnicza z Gwiazdą z Trzebuni, Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kliszczacy” z Tokarni, Dziecięca Grupa Kolędnicza z Tenczyna.

Nagrodę specjalną przyznano Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Żuławińskim za kultywowanie tradycji kolęniczych wśród dzieci i młodzieży.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach, które rezprezentował starosta Józef Tomal, wręczając uroczyście laureatom dyplomy i nagrody, a także wicestarosta Tomasz Suś.

WSPiFE