Powstają kolejne zadania z Budżetu Obywatelskiego

Miasto 7 sierpnia 2018 Wydanie 28/2018
Powstają kolejne zadania z Budżetu Obywatelskiego

Kilka zadań inwestycyjnych w sołectwach z terenu Gminy Myślenice wybranych przez mieszkańców w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego jest w trakcie realizacji

Niektóre zostały już ukończone przez firmę Bart-Dróg Andrzeja Maślerza, która wygrała przetarg na realizację siedmiu zadań.

Realizacji doczekało się wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od strony plebanii w stronę mostu, chodnik obok kościoła w Polance, a także główna alejka na cmentarzu w Jaworniku. Roboty trwają ponadto w Borzęcie, gdzie wzmocnione zostaną obrzeża alejki, zbudowany zostanie parking na zapleczu ośrodka zdrowia w Trzemeśni, czy też zabezpieczenie osuwiska w Głogoczowie.