Powstał Zespół ds. Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice

Powstał Zespół ds. Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice

Przy okazji tegorocznego Dnia Kobiet burmistrz Jarosław Szlachetka poinformował o powołaniu zespołu do spraw kobiet pełniącego funkcję doradczą i opiniodawczą przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Myślenicach. Na dzień dzisiejszy znany jest już jego pełny skład.

- W odpowiedzi na ogłoszony nabór do Zespołu ds. Kobiet wpłynęło 18 zgłoszeń kandydatek, spośród których wybrano siedmioosobowy zespół. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza spotkania będą odbywać się co najmniej raz na kwartał, a podczas pierwszego spotkania zostanie wybrana przewodnicząca zespołu. Zgodnie z założeniami członkinie Zespołu ds.

Kobiet mogą działać z własnej inicjatywy lub na wniosek burmistrza, a ich główne cele to inicjowanie, współorganizowanie i wspieranie akcji oraz imprez o charakterze społecznym, współpraca z innymi podmiotami i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym kobiet, monitorowanie działań gminy pod kątem realizowania polityki rodzinnej i społecznej, a także diagnozowanie sytuacji oraz analiza polityki gminy pod względem oczekiwań i potrzeb kobiet – wyjaśnia zastępca burmistrza Mateusz Suder.

- To kolejny postulat mieszkańców, który spełniamy jako władze samorządowe. Cieszę się, że zgodnie z oczekiwaniami pań powstał taki zespół doradczy. Członkiniom życzę wielu ciekawych pomysłów oraz liczę na rozsądne i cenne doradztwo w sprawach, które będą istotne dla mieszkanek naszej gminy – powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Na podstawie § 1) ust. 5 Zarządzenia nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Do Spraw Kobiet przy Burmistrzu Miasta i Gminy Myślenice powołano na członkinie Zespołu Do Spraw Kobiet następujące osoby: Barbara Bylica, Dorota Chudzik–Zięba, Magdalena Gorzelany–Dziadkowiec, Bożena Kobiałka, Janina Łabędź, Małgorzata Miszczak, Ewa Wincenciak–Walas.