Powstało dzieło godne tego miasta

Powstało dzieło godne tego miasta
Autorzy monografii, fot. Mieczysław Nowak

Hejnał myślenicki w wykonaniu trębaczy z myślenickiej Orkiestry Kameralnej otworzył uroczystą galę z okazji wydania „Monografii Miasta Myślenice” w niedzielę 14 października w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie w gronie najwybitniejszych postaci Myślenic, dostojnych gości i znakomitych autorów dzieła było prawdziwym świętem naszego miasta

Na monografię z prawdziwego zdarzenia Myślenice czekały od wielu lat. Wyzwanie to podjął trzy lata temu burmistrz Maciej Ostrowski, który – sam będąc historykiem – rozumie i docenia znaczenie dbania o zachowanie tradycji i pamięci historycznej dla rozwoju małych ojczyzn. Na świąteczne spotkanie przybył m.in. wicewojewoda Andrzej Haręźlak, senator RP VII kadencji Stanisław Bisztyga, starosta Józef Tomal, radni miejscy i powiatowi, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy gminnych i powiatowych placówek kulturalnych, oświatowych i zainteresowani mieszkańcy. Spotkali się z nimi autorzy pomnikowego dzieła z redaktorem naukowym monografii prof. dr hab. Tomaszem Gąsowskim na czele. Poszczególne rozdziały monografii opracowali; Stanisław Cichoń, Paweł Lemaniak, Piotr Lemaniak, Robert Murzyn, Michał Piela SDS, Paweł Valde-Nowak, Magdalena Wróblewska i Dariusz Zdziech.

- Dotychczas burmistrz zapraszał mieszkańców na otwarcie budynków, obiektów sportowych, gmachu biblioteki, parku, ostatnio ścieżki rowerowo-biegowej. Dzisiaj spotykamy się na otwarciu wielkiej budowli. Budowli czasu miasta Myślenice. Ten budynek został wybudowany przez ostatnie tysiąclecie. Budowali go nasi praprzodkowie, przodkowie, dziadowie, rodzice i w małej cegiełce my. (…) Cieszę się i jestem dumny, że jako burmistrz, ale także jako urodzony i mieszkający tu Myśleniczanin, mogłem zainspirować i spowodować stworzenie tego dzieła. Dla nas wszystkich, dla siebie, dla przyszłych pokoleń (…) przedstawiłem propozycję tworzenia monografii Radzie Miejskiej, która z entuzjazmem przyjęła ten pomysł, a pani skarbnik zatwierdziła to zadanie w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy Myślenice – tak jak każdą inną inwestycję, która budujemy w naszym mieście. (…) Znajomość dziejów własnej Małej Ojczyzny to podstawa do budowania w lokalnym społeczeństwie postaw patriotycznych, a także zachęta do świadomego uczestnictwa w życiu miasta – powiedział, otwierając spotkanie Maciej Ostrowski.

Po powitaniu przez burmistrza przybyłych gości, prowadzący spotkanie Mariusz Kuś przedstawił publiczności Autorów dzieła. W imieniu zespołu pracującego nad książką prof. Gąsowski powiedział: - Człowiek, który ukończył dzieło jest rozdarty wewnętrznie. Z jednej strony odczuwa satysfakcję, a drugiej – obawia się, co powiedzą inni. Od momentu wydrukowania dzieła autorzy zdani są na Czytelników. Tę monografię pisaliśmy umiejętnościami i sercem. Opowiedział o początkach przedsięwzięcia, które zainicjowało przypadkowe spotkanie z burmistrzem Maciejem Ostrowskim w studio krakowskiego radio. Zaczęło się od luźnej rozmowy – skończyło na propozycji współpracy. Równocześnie prof. Gąsowski wysoko ocenił Pawła Lemaniaka, który pod jego kierownictwem pisał i bronił swoją pracę magisterską. Z wielkim zapałem i zaangażowaniem młody historyk podjął się koordynacji pracy zespołu. Nie była ona łatwa – z jednej strony miała to być rzetelna praca naukowa, z drugiej – musiała być napisana w sposób przystępny dla Czytelnika, który nie jest specjalistą we wszystkich poruszanych dziedzinach wiedzy – od przyrody, archeologii, po historię do czasów najnowszych.

Profesor zachęcał, by kontynuować rozpoczęte dzieło i systematycznie uzupełniać „Monografię”. Mówiąc o nowo powstałej monografii stwierdził: - Myślenice zasługują na takie opracowanie.

Następnie głos zabrał Andrzej Haręźlak, który podkreślił, że Myślenice tą monografią doceniły wkład pokoleń w rozwój miasta, które z powodzeniem dziś realizuje duże, ważne i prestiżowe inwestycje. - Każda epoka ma swoich liderów – mówił wicewojewoda. Namawiał, by z tej skarbnicy postaw i dokonań wielu pokoleń czerpali współcześni mieszkańcy – zwłaszcza młodzież. Burmistrz Maciej Ostrowski, dziękując wojewodzie za przybycie i udział w uroczystości, podarował mu egzemplarz Monografii.

W trakcie spotkania wystąpiła Paulina Bisztyga z pieśniami wolnościowymi z najnowszej historii naszego kraju.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wystąpienie Pawła Lemaniaka, który przedstawił kulisy pracy nad publikacją. Mówił o początkach, staraniach zespołu, by terminowo i rzetelnie wywiązywać się z podjętych zadań. - W trakcie pracy każdy – od autorów po skład, korektę i drukarnię księży salezjanów – osobiście zaangażował się w tę pracę - stwierdził. Stąd jako koordynator wydania serdecznie dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałego efektu ostatecznego i burmistrzowi za podjęcie tej cennej dla naszego miasta inicjatywy, a także za zaufanie, jakim osobiście jego obdarzył, powierzając mu tak odpowiedzialne zadanie.

Po wystąpieniu Pawła Lemaniaka na scenie ponownie pojawili się Autorzy. Burmistrz Maciej Ostrowski i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Grabowski wręczyli im pamiątkowe statuetki w kształcie myślenickiej lipki i dyplomy gratulacyjne.

Podczas uroczystości w MOKiS można było w formie multimedialnej oglądać fotografie z historii miasta (ok. 350 zdjęć) udostępnione przez Józefa Stanisława Błachuta na potrzeby publikacji i uroczystości. On także otrzymał pamiątkową lipkę z dyplomem gratulacyjnym i książką. Fotografie wykorzystane w publikacji zgromadzono dzięki otwartości Myśleniczan – kolekcjonerów, pasjonatów historii miasta. Pod ich adresem burmistrz złożył wyrazy wdzięczności. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Grabowskim wręczył statuetki i dyplomy z podziękowaniem również innym osobom, które przyczyniły się do powstania „Monografii Miasta Myślenice”. Byli to: Józef Bałuk, Andrzej Boryczko, Krzysztof Brytan, Dariusz Dyląg, Grzegorz Gomulak, Lucyna i Leszek Gowinowie, Jacek Hołuj, Elżbieta Jakubiak-Święch, Zofia Jakubiak, Ziemowit Kalinowski, Anna Kęszycka, Michał Kłeczek, Bożena Kobiałka, Anita Kurdziel, Aleksandra Mistarz, Kazimierz Pardyak, Łukasz Podolak, Piotr Polek, Bronisław Poradzisz, Anna Prokopeczko, Stanisław Romaniak, Stanisław Serafin, Wiktor Siłuszyk, Andrzej Skowroński, Andrzej Szostak, Barbara Szybowska-Tesse i Łukasz Ślusarczyk. Otrzymali oni również jeszcze pachnące farbą drukarską egzemplarze monografii z piękną grafiką historycznej pieczęci Miasta na okładce. Książkę wręczono także ks. prałatowi Karolowi Jaroszowi i przekazano egzemplarz dla ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Z kolei burmistrz Maciej Ostrowski otrzymał od prof. Tomasza Gąsowskiego obraz przedstawiający Rynek myślenicki na początku XX wieku.

List gratulacyjny na ręce burmistrza przekazała też za pośrednictwem przedstawicielki posłanka Joanna Bobowska.

Uroczystość uświetniły występy sceniczne. W sali widowiskowej MOKiS obok Pauliny Bisztygi wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, który w brawurowym i porywającym programie zaprezentował pieśni i tańce z zachodniej Małopolski.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości mieli możliwość podpisania przez Autorów nabytej ksiązki oraz podzielenia się pierwszymi wrażeniami na temat monografii przy kawie i ciastkach we foyer MOKiS.

Monigrafia jest do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Muzeum Regionalnym „Dom Grecki”

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)