Pożegnanie Stanisławy Walków

23 września 2010 Wydanie 36/2010
Pożegnanie Stanisławy Walków
Stanisława Walkow odeszła 8 września 2010, w wieku 91 lat

Bolesną stratę poniosło myślenickie środowisko działaczy, członków i sympatyków PTTK, krajoznawców i przewodników. W dniu 8 września 2010 roku, w wieku 91 lat zmarła szeroko znana i ceniona jako krajoznawca oraz przewodnik beskidzki i terenowy Stanisława Walków

 Podczas ceremonii pogrzebowej 10 września w kościółku św. Jakuba na Stradomiu, którą sprawowali księża Jan Jurczak i kapelan Ludzi Gór ksiądz proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu Józef Orawczak obok rodziny, w asyście pocztów sztandarowych oddziału PTTK Lubomir w Myślenciach i oddziału PTTK w Dobczycach zgromadzili się przewodnicy, przyjaciele i bliscy oraz towarzyszący Jej w licznych wycieczkach i pielgrzymkach. Odeszła na niebiańskie szlaki w dniu Narodzenia Najświętszej Maryji Panny i ten fakt ma również symboliczne znaczenie, bowiem najbardziej ukochała Maryjne szlaki i z największą radością prowadziła wycieczki jako przewodnik, pilot i instruktor krajoznawstwa do Sanktuariów Maryjnych w całej Polsce. Swoją wspaniałą wiedzą, ciepłym sercem i matczynym charakterem zjednywała sobie wszystkich, mając z nimi świetny kontakt, którym przewodziła na wycieczkach, a mówiono do niej „nasza Stasia”, a młodzież i dzieci zawsze „Pani Stasiu”. Już w 1946 roku wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które w 1950 roku połączyło się z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim tworząc jedną organizację - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK).

Stanisława Wałków aktywną działalność rozpoczęła w roku 1965 i prowadziła ją nieprzerwanie aż do roku 2009, kiedy to 7 lutego 2009 po raz kolejny została wybrana w skład Zarządu Oddziału (na funkcję sekretarza). Jednocześnie pełniła funkcję zastępcy prezesa oddziałowego Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych. Podczas jednej z poprzednich kadencji przewodniczyła Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wiele lat stała także na czele Komisji Krajoznawczej, była też Społecznym Opiekunem Obiektów Zabytkowych.

Swoją bogatą wiedzę i umiejętności z powodzeniem wykorzystywała organizując i uczestnicząc w licznych imprezach turystyki kwalifikowanej, klubowych szkoleniach i specjalistycznych imprezach turystyczno-folklorystycznych, uzyskując na tym polu następujące stopnie: odznakę GOT Małą Srebrną, Srebrną Regionalną Odznakę Krajoznawczą i Srebrną Odznakę Krajoznawczą Polski. Uczestnicy organizowanej prze tut. Oddział turystyczno-patriotycznej imprezy pod nazwą Zlot „Szlakami Walk Partyzanckich” pamiętają z pewnością Panią Stasię jeszcze z września 2009 roku, kiedy to na Suchej Polanie brała udział w przygotowaniu uroczystej Mszy św. Grały jej wtedy na urodziny dwie orkiestry, a kilkuset uczestników zlotu śpiewało niezwykle wzruszonej Pani Stasi gromkie „Sto lat”. Będąc w szpitalu pamiętała o zlocie, ze smutkiem mówiąc, że w tym roku nie zdoła ubrać ołtarza, ale dodała: „Bogusia sobie poradzi”.

Od 16 lat była współorganizatorem z ramienia Komisji Krajoznawczej wraz z Komisją Młodzieżową Oddziału PTTK „Lubomir” miejsko-gminnych i powiatowych Turniejów Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej o Małopolsce i Ziemi Myślenickiej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów oraz Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Przewodziła wycieczkom także szlakami Ojca Świętego, a jej słowa zawsze były przepojone patriotyzmem, umiłowaniem Ojczyzny i Ziemi Myślenickiej. Kiedy w szpitalu powiedziałem Jej, że zabieramy z Jasiem Batko młodzież do cerkwi w Beskidzie Niskim z ożywieniem podkreśliła: „Jasiek będzie opowiadał, a ty mnie wszędzie będziesz woził na wózku.” Przez wiele lat reprezentowała też myślenicki Oddział PTTK podczas Centralnych Zjazdów Aktywu Krajoznawczego („CZAK”). Jakże wzruszające było Jej spotkanie z uczestnikami CZAKU jeszcze tak niedawno w Dobczycach. Systematycznie podnosiła poziom swojej wiedzy krajoznawczej i poszerzała turystyczne kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie przewodnika beskidzkiego i terenowego, uprawnienia przodownika turystycznego i instruktora krajoznawstwa. Posiadała głęboką, imponującą wiedzę o przeszłości Myślenic, regionu i kraju, przenikniętą na wskroś mądrym, dojrzałym patriotyzmem. Jest autorem mało znanego ale bardzo ciekawego opracowania pt. „Szlakiem Konfederatów Barskich w Małopolsce”. Bezpośrednia, ujmująca sposobem bycia, komunikatywna, była „rozchwytywana” jako przewodnik i pilot wycieczek organizowanych przez różne środowiska pracownicze i społeczne Myślenic.

Jej kwalifikacje i działalność turystyczno-krajoznawcza zostały dotychczas uhonorowane wieloma Odznaczeniami PTTK, w tym Jubileuszowym Certyfikatem „50 Lat Komisji Krajoznawczej PTTK”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia PTTK, Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”. Przez Czytelników „Dziennika Polskiego” została uznana laureatką w głosowaniu jako „Osobowość Powiatu Myślenickiego, a burmistrz Maciej Ostrowski na jubileusz 75.lecia myślenickiego PTTK przyznał Jej prestiżową „Złotą Lipkę”. ”Posiadała także odznaczenia państwowe, m.in. Złoty Krzyż Zasługi

Wiążąc całe swoje życie z turystyką i krajoznawstwem, swoją aktywnością w działalności organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Stanisława Wałków w pełni zasłużyła sobie na wdzięczną i trwałą pamięć! Jej strata w środowisku przewodników i krajoznawców jest nie do zastąpienia. Zostanie w naszych sercach i pamięci na zawsze. Żegnaj Stasiu!

Stanisław Cichoń