Poznaj zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Miasto 29 sierpnia 2017 Wydanie 30/2017
Poznaj zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

W poprzednim wydaniu przedstawialiśmy projekty ogólnomiejskie oraz zadania zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018 z terenu miasta Myślenice. Dzisiaj publikujemy pomysły przedstawione w poszczególnych sołectwach

Bęczarka – pula 16 485 zł

1. Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa!

Zadanie polega na zakupie namiotu na różne wydarzenia kulturalne organizowane w Bęczarce np. piknik rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty, czy festyn strażacki. Profesjonalny namiot uchroni małych artystów oraz uczestników imprez przed wysoką temperaturą, wiatrem i niespodziewanymi opadami deszczu. Szacunkowy koszt: 16 485 zł

Autor: Izabela Kutrzeba

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe organizowane w Bęczarce

Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego (głośników, mikrofonów bezprzewodowych, wzmacniacza, statywów itd) na imprezy plenerowe i pikniki organizowane przez szkołę podstwawową, przedszkole, stowarzyszenia, świetlicę, strażaków i parafię w Bęczarce. Szacunkowy koszt: 9 350,78 zł

Autor: Daria Truszel

3. Zakup sprzetu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce

Wyposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy i RTV ułatwiający działalność,podnoszący komfort i możliwości rozwoju,edukacji- dla Wszystkich mieszkańców wsi korzystających z zajęć i z imprez plenerowych i okolicznościowych. Szacunkowy koszt: 16 485 zł

Autor: Malgorzata Szafraniec

Borzęta – pula 25 395 zł

1. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie

Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie. Szacunkowy koszt: 10 500 zł

Autor: Stanisław Cichoń

2. Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty

Nagłośnienie dla Grupy Teatralnej z Borzęty do celów spektakli wystawianych w Kościołach, Szkołach, DPS-ach, Klasztorach, festynach. Nagłośnienie ma pomóc zwłaszcza najmłodszym dzieciom w tym by były dobrze słyszalne przez publiczność. Szacunkowy koszt: 12 230 zł

Autor: Renata Kania

3. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty

Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty. Szacunkowy koszt: 8 500 zł

Autor: Stanisław Cichoń

4. Utworzenie szlaku kapliczkowego

Utworzenie szlaku kapliczkowego Szacunkowy koszt: 7 500 zł

Autor: Stanisław Cichoń

Bysina – pula 20 670 zł

1. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi – budowa altany

Projekt przewiduje budowę altany na placu po starej szkole w centrum wsi Bysina. Altana ma być miejscem spotkań/integracji mieszkańców, a jednocześnie ozdobą centrum wsi, swojego rodzaju wizytówką całej miejscowości. Będzie mogła służyć także jako scena dla orkiestry podczas różnych wydarzeń. Szacunkowy koszt: 20 670 zł

Autor: Katarzyna Czepiel

2. Zestaw piknikowo-dożynkowy

Zestaw piknikowo-dożynkowy składać się będzie z namiotu imprezowego o wymiarach 6 x 12, kompletu 25 ławek i stołów piwnych oraz grilla gazowego, które pozwolą mieszkańcom wsi Bysina w dogodnych warunkach spędzić wolny czas np. podczas pikników dożynkowych i szkolnych. Szacunkowy koszt: 20 665 zł

Autor: Katarzyna Czepiel

Bulina – pula 10 000 zł

1. Wyposażenie na spotkania kulinarne

Chcemy zakupić zestaw naczyń porcelanowych (zastawa stołowa) dla 150 osób oraz termosy gastronomiczne stalowe 2 sztuki. Chcemy zakupić również 2 stoły bankietowe składane oraz 16 krzeseł. Szacunkowy koszt: 9 850 zł

Autor: Danuta Staroch

Chełm – pula 10 000 zł

1. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm

Wybudowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm, wzdłuż granic działki należącej do Szkoły. Ogrodzenie od strony drogi powinno być wykonane z paneli ogrodzeniowych, pozostała część z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV. Szacunkowy koszt: 10 000 zł

Autor: Teresa Zięba

Droginia – pula 18 450 zł

1. „Tablica Wyników” na stadionie LKS „SĘP” Droginia

Zakup i montaż „Tablicy Wyników” (zegar, wyniki) na budynku klubowym LKS Sęp Droginia. Szacunkowy koszt: 6 500 zł

Autor: Ryszard Wójtowicz

2. Przystań Ratanica

Projekt dotyczy terenu zieleni znajdującej się w okolicy Kaplicy w Droginii oraz terenu obok Zalewu Dobczyckiego. Obszar ten od wielu lat jest niewykorzystywany dla społeczności, której ciągle przybywa w tych obszarach. Projekt zakłada mini plac zabaw oraz miejsce odpoczynku. Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Autor: Monika Tekieli

3. „Zielona Sala - Blisko Natury”

Droginia. Budowa miejsca do Odpoczynku Nauki Rekreacji i Zabawy na świeżym powietrzu „Zielona Sala”. Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Autor: Michał Szlósarczyk

4. Budowa boiska do siatkówki plażowej

Projekt polega na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie ogrodzonym przy Zespole Placówek Oświatowych w Drogini o wymiarach 24x15 m. Celem budowy boiska do siatkówki plażowej jest zwiększenie atrakcyjności zajęć w Drogini oraz popularyzacja aktywności ruchowej. Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Autor: Iwona Gryglak

5. Remont trybun na stadionie LKS Sęp Droginia

Zakup krzesełek do wymiany zużytych na trybunach, Wymiana pokrycia dachowego na wiacie („okrąglaku”). Szacunkowy koszt: 7 000 zł

Autor: Ryszard Wójtowicz

6. Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem

Na działce nr 8/3 położonej w Drogini planuje się urządzenie parku do wypoczynku, przez posadzenie drzew, urządzenie alejek spacerowo-rowerowych, budowę drewnianej altany z paleniskiem na grilla, zamontowanie ławek i ustawienie słupów do gry w koszykówkę i siatkówkę. Szacunkowy koszt: 18 450 zł

Autor: Janina Cienkosz

Głogoczów – pula 40 000 zł

1. Bo drogi to podstawa - Naprawa drogi w dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie

Zadanie polega na naprawie drogi gminnej w dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie. Droga ta jest bardzo zniszczona a dotychczasowe środki sołectwa były niewystarczające na naprawę. Dziury w drodze powodują, że droga jest niebezpieczna zarówno dla pieszych jak i rodzi ryzyko uszkodzeń samochodów. Szacunkowy koszt: 5 150 zł

Autor: Celina Kurowska

2. Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych

Zadanie polega na stworzeniu 3 miejsc (w rożnych dzielnicach) aktywności fizycznej, w których zostaną zainstalowane po 2 urządzenia z siłowni zewnętrznych, tak aby mogli z nich korzystać spacerujący ludzie. Miejsca te (tereny gminne) zostaną wybrane w drodze partycypacji społecznej . Szacunkowy koszt: 24 600 zł

Autor: Monika Kobus

3. Zakup dmuchanego wielofunkcyjnego toru przeszkód do zabawy

Zakup wielofunkcyjnego dmuchanego toru przeszkód będącego atrakcją dla dzieci i młodzieży na otwartych imprezach plenerowych organizowanych przez lokalne instytucje, organizacje pozarządowe czy lokalnych przedsiębiorców wspierających rozwój miejscowości. Szacunkowy koszt: 14 600 zł

Autor: Marzena Opoń

4. BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej

Celem zadania jest uporządkowanie kwestii parkowania samochodów w Głogoczowie, głównie w centrum oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej (P+R). Obecnie brak wytyczonych miejsc powoduje chaos oraz zagraża bezpieczeństwu. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery. Szacunkowy koszt: 22 000 zł

Autor: Monika Kobus

5. Widoczny=bezpieczny. Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców Głogoczowa poprzez instalację oświetlenia przy drodze powiatowej Głogoczów - Włosań

Zadanie polega na instalacji oświetlenia przy licznie uczęszczanej - zwłaszcza przez dzieci i osoby starsze - bardzo niebezpiecznej, krętej i nachylonej drodze. Oświetlenie wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz umożliwi swobodne poruszanie się wszystkim użytkownikom. Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Autor: Katarzyna Sobecka-Kromka

6. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie

Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacja cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia dla ruchu pieszego drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie - od drogi asfaltowej koło Pana Józefa Jacha, do drogi asfaltowej przy Pani Marii Cieśli. Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Autor: Marek Górszczak

7. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołow konferencyjnych

Projekt zakłada zakup 20 składanych stołów konferencyjnych o wymiarach 1600 mmx 800 mm wraz z dwoma wózkami do ich przechowywania i przewożenia. Stoły te będą służyć wszystkim mieszkańcom Głogoczowa, którzy korzystają z sali Domu Kultury. Szacunkowy koszt: 8 400 zł

Autor: Natalia Holewa

8. Szachy na schodach

Zadanie polega na montażu na schodach Szkoły Podstawowej w Głogoczowie dwóch stolików szachowych, odświeżeniu/ zaimpregnowaniu piaskowca na schodach oraz umieszczeniu na ich frontowej ścianie napisu Głogoczów, mającego witać gości przybyłych do naszej miejscowości. Szacunkowy koszt: 17 000 zł

Autor: Kazimiera Holewa

Jasienica – pula 25 485 zł

1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru

Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru, budowa podestu o powierzchni 80 metrów kwadratowych wraz z ławkami. Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Autor: Mieczysław Ryś

UWAGA: W kolejnym wydaniu projekty z pozostałych 9 miejscowości z Gminy Myślenice. Treść skróconego opisu jest zgodna z oryginałem przedstawionym przez mieszkańca składającego zadanie. Ponadto zaznaczamy, że zadania są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej i póki co nie wiadomo, czy każdy z wniosków spełnia wymagane kryteria i znajdzie się na liście do głosowania.