Poznaj zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Poznaj zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

To już ostatnia część zadań zgłoszonych przez mieszkańców do pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Już wkrótce ogłoszona zostanie ostateczna lista wniosków, które przeszły weryfikację formalną, a od 15 września rozpocznie się głosowanie. Szczegóły na www.myslenice.pl

Jawornik - pula 40.000 zł

1. Droga - nie tylko do szkoły

Remont drogi gminnej w Jaworniku dz.nr.1282 na odcinku 300m. Sprawdzenie przebiegu granic tejże drogi, odprowadzenie wód opadowych, położenie nawierzchni asfaltowej. Szacunkowy koszt: 40.000 zł

Autor: Krystyna Polewka

2. Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

Projekt będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, które będą miały na celu rozbudzanie ciekawości świata, pasji, aktywności, rozwijanie talentów itp. Proponowane zajęcia: artystyczne, sportowe, komunikacja społeczna, działania reedukacyjne, wsparcie logopedyczno-psychologiczne, prawnicze i inne. Szacunkowy koszt: 40.000 zł

Autor: Agnieszka Jeleń

3. Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku

Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem, jako miejsce do imprez lokalnych dla mieszkańców Jawornika. W amfiteatrze będą organizowane imprezy przez szkołę podstawową, przedszkole, OSP, Stowarzyszenie „Róża”, orkiestrę dętą, klub sportowy „Jawor”, chór i organizacje działające przy Parafii w Jaworniku. Szacunkowy koszt: 40.000 zł

Autor: Edyta Starzec-Sobieszkoda

4. Siłownia plenerowa w okolicach obszarów LKS Jawor oraz modernizacja placu zabaw dla dzieci

Siłownia plenerowa, to dla młodzieży i osób właściwie w każdym wieku. Modernizacja placu zabaw: - zakup nowych elementów - sprawdzenie stanu bezpieczeństwa już istniejących elementów, - wyłożenie placu zabaw pianką, - zasadzenie drzew (pewnie iglastych) w celu zapewnienia cienia na placu zabaw. Szacunkowy koszt: 20 500 zł

Autor: Anna Sołtys

5. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku

Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na starej części nowego cmentarza w Jaworniku. Prace budowlane będą poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Autor: Władysław Kurowski

Krzyszkowice - pula 36.675 zł

1. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od Plebanii w lewo, przez most i dalej

Projekt zakłada wykonanie chodnika w Krzyszkowicach przy drodze gminnej nr K540269 z lewej strony drogi, od Plebanii przez most do Państwa L.W. Pitala, w stronę pętli autobusowej. Szerokość chodnika 150 cm, długość około 90 mb. Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej o wymiarach 20cm/10cm/8cm. Szacunkowy koszt: 36 100 zł

Autor: Joanna Pitala

2. Wykonanie kostki betonowej na na cmentarzu w Krzyszkowicach

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na górnej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach. Szacunkowy koszt: 36 600 zł

Autor: Robert Pitala

3. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Krzyszkowic

Celem projektu jest rozbudzenie potrzeb sportowych oraz zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu wśród mieszkańców Krzyszkowic. Dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym zostaną zaproponowane najbardziej wartościowe formy i metody rekreacji ruchowej, a także zajęcia integracyjno-edukacyjne. Szacunkowy koszt: 30 100 zł

Autor: Magdalena Paryl

4. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach. Celem projektu jest integracja społeczna, aktywność fizyczna i edukacja poprzez zabawę, stworzenie miejsca aktywności fizycznej dla wszystkich mieszkańców. Szacunkowy koszt: 29 000 zł

Autor: Joanna Soból

5. Budowa skweru, ogrodu publicznego wraz z elementami małej architektury przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach

Skwer, ogród publiczny w Krzyszkowicach zostanie utworzony przy budynku remizy w ciągu pieszo-jezdnym. Ogród stanowić będzie wizytówkę osiedla, będzie miejscem spotkań sąsiadów, łączącym społeczność lokalną oraz pokolenia. Znajdą się tam altana, ławki parkowe, stoliki, ciągi komunikacyjne i zieleń. Szacunkowy koszt: 36 000 zł

Autor: Andrzej Grzybek

6. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika. Szacunkowy koszt: 33 677,24 zł

Autor: Monika Baranik

Łęki - pula 11.505 zł

1. Mini Plac Zabaw w Łękach

Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw. Będzie on usytuowany na gminnych działkach użyczonych Stowarzyszeniu „My Łęczanie”. W ramach przyznanego budżetu zostaną zakupione i zainstalowane atestowane urządzenia: zjeżdżalnia, mini-karuzela, huśtawka-konik. Szacunkowy koszt: 11 505 zł

Autor: Stanisław Topa

Osieczany - pula 27.915 zł

1. Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych

Wymiana starych części elementów placu zabaw na nowe. Wykonanie bezpiecznego podłoża i zamontowanie elementów siłowni dla dorosłych. Szacunkowy koszt: 27 915 zł

Autor: Tomasz Wójtowicz

Polanka - pula 16.755 zł

1. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance

Zadanie polega na wykonaniu poboczy przy drogach gminnych przez poszerzenie wąskich dróg asfaltowych. Zostaną założone przepusty i położona nakładka asfaltowa. Szacunkowy koszt: 16 755 zł

Autor: Jerzy Cachel

Poręba - pula 17.985 zł

1. Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie

Pomysł opiera się na zbudowaniu przy SP w Porębie klasy plenerowej w której uczniowie będą mogli odbywać lekcje wiosną i jesienią. Będzie to 1 w powiecie myślenickim klasa na otwartej przestrzeni. W ramach działań planowane są także pozalekcyjne zajęcia z dyscypliny speed-ball dla uczniów szkoły. Szacunkowy koszt: 17 982 zł

Autor: Izabela Janczak-Bizoń

2. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze

Wykonanie monitoringu w centrum wsi Poręba na odcinku Kółko Rolnicze - OSP. Instalacja i urządzenia zamontowane na słupach oświetleniowych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Szacunkowy koszt: 17 985 zł

Autor: Kamil Dąbrowski

3. Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży

Wyjazd wakacyjny z zorganizowaną opieką dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Poręba. Liczba uczestników to 35 osób. Szacunkowy koszt: 17 985 zł

Autor: Iga Leśniewska

4. Wykonanie barier zabezpieczających przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej

Wykonanie barier zabezpieczających przy chodniku wykonanym przez Gminę Myślenice. Szacunkowy koszt: 40 000 zł

Autor: Łukasz Leśniewski

5. Plac zabaw dla dzieci w Porębie

Plac zabaw na terenie szkolnym przy Szkole Podstawowej w Porębie. Szacunkowy koszt: 17 000 zł

Autor: Kazimierz Dąbrowski

6. Siłownia Plenerowa w Porębie

Siłownia plenerowa - urządzenia siłowni do ćwiczeń i relaksu zamontowanych na wolnym powietrzu. Szacunkowy koszt: 17 985 zł

Autor: Elżbieta Dąbrowska

Trzemeśnia - pula 35.520 zł

1. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających na co dzień z boiska. Realizacja projektu poprawi funkcjonalność obiektu, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Trzemeśni. Szacunkowy koszt: 35 368 zł

Autor: Andrzej Słoboda

2. Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji

Dokończenie budowanego parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Trzemeśni, odwodnienie terenu, przygotowanie miejsca krótkiego pobytu dla pacjentów zakładu rehabilitacji. Rewitalizacja zaplecza ośrodka zdrowia będącego w centrum wsi. Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Autor: Adam Polanowski

3. Aleja między parkingami przy cmentarzu i kościele

Wybudowanie alei dla pieszych. Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Autor: Jacek Dąbrowski

Zasań - pula 12.565 zł

1. Siłownia zewnętrzna

Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Elementy siłowni stanowiłyby doskonałe uzupełnienie infrastruktury terenu szkolnego, gdzie planowana jest budowa boiska i placu zabaw dla dzieci. Szacunkowy koszt: 12 500 zł

Autor: Joanna Kuc

2. Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej

Odgrodzenie Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej ogrodzeniem stałym. Szacunkowy koszt: 12 565 zł

Autor: Alicja Hajdas

3. „Muzyka łączy ludzi” - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Sfinansowanie pracy instruktora nauki gry na instrumentach dętych wraz z doposażeniem Orkiestry Dętej OSP Zasań w laptop i urządzenie wielofunkcyjne w celu przeprowadzenia otwartych warsztatów muzycznych połączonych z rekrutacją do Orkiestry dla wszystkich chętnych mieszkańców Zasani. Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Autor: Irena Bielska

Zawada - pula 17.925 zł

1. Instrumenty muzyczne dla mieszkańców

Instrumenty muzyczne potrzebne do doskonalenia gry, dostępne dla każdego chętnego pragnącego wstąpić w nasze szeregi. Szacunkowy koszt: 17 800 zł

Autor: Irena Chlebda

2. Namioty ochronne na imprezy plenerowe

Namioty ochronne duże i mniejsze, mobilne pozwalające na spotkanie niezależnie od pogody. Szacunkowy koszt: 17 800 zł

Autor: Irena Chlebda

3. Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady

Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich - sukni wizytowych, czapek dla orkiestry oraz wszystkich zainteresowanych osób. Szacunkowy koszt: 17 700 zł

Autor: Irena Chlebda

W kolejnym wydaniu przedstawimy szczegółową procedurę głosowania zarówno elektronicznego jak i papierowego. W wersji papierowej głosować będzie można w wyznaczonych punktach na terenie miasta i poszczególnych miejscowościach. Po zakończeniu weryfikacji merytorycznej na stronie bo.myslenice.pl będzie można ponadto wygenerować i pobrać materiały promocyjne - plakaty, ulotki dotyczące składanego projektu.