Praca radnych na żywo w internecie

Praca radnych na żywo w internecie
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się w czwartek 22 marca o godz. 15. Transmisja z obrad rozpocznie się na żywo w internecie pod adresem www.myslenice.esesja.pl. Fot. Piotr Jagniewski

Od tego tygodnia za sprawą systemu informatycznego eSesja będziemy mogli śledzić posiedzenia Rady Miejskiej na żywo w internecie. Oprogramowanie ma m.in. usprawnić pracę rady, automatycznie zliczać głosy i dać mieszkańcom możliwość wglądu w to, jak głosował każdy z radnych

To przełomowy moment w historii obrad myślenickiego samorządu, bowiem Gmina Myślenice jako pierwsza w powiecie zdecydowała się na wprowadzenie systemu elektronicznego eSesja. - Aplikacja jest tak zbudowana, aby wyeliminować całkowicie papier z obrad Rady Miejskiej i pracy radnych. Materiały są gromadzone na tabletach, które otrzymali już wszyscy radni i za pomocą urządzenia będą m.in. zgłaszać się do dyskusji, czy też głosować - tłumaczy Maciej Marciniak z firmy MW Concept, prowadzącej kurs obsługi aplikacji.

Radni przeszli już wstępne szkolenia z obsługi programu. Każdy z nich otrzymał tablet za pośrednictwem którego dystrybuowane będą m.in. materiały informacyjne i projekty uchwał przygotowane przez Biuro Rady, ale również stanie się narzędziem do głosowania podczas sesji i obrad komisji. Dla przewodniczącego Rady system ma być pomocny w moderowaniu dyskusji, a mieszkańcy będą mogli śledzić przebieg obrad na żywo w internecie.

- Mimo, że jesteśmy po próbnej sesji, to prawdziwym testem na funkcjonowanie systemu będzie posiedzenie Rady, które odbędzie się w czwartek 22 marca. Zakładam, że pierwsza sesja może trwać nieco dłużej, ponieważ oprogramowanie dla wszystkich będzie nowością, ale podczas szkolenia działanie było jasno wytłumaczone przez operatorów i radni nie powinni mieć większych trudności z obsługą. To prosty system, myślę że po jednej – góra dwóch sesjach, praca przebiegać będzie sprawniej niż dotychczas – mówi Tomasz Wójtowicz, przewodniczący Rady.

Co zobaczymy podczas relacji?

Do zalet systemu przewodniczący zalicza jawność i przejrzystość obrad, a także automatyczne zapisywanie głosów oraz zapis historii głosowań przez poszczególnych radnych. Co więcej, niepotrzebne będzie ręczne liczenie głosów, ponieważ aplikacja sumuje je automatycznie. Wyniki głosowania zapisywane są przez system imiennie, można też sprawdzać, jak przy uchwałach głosował każdy radny.

W sali obrad została zainstalowana kamera, która na bieżąco relacjonować będzie przebieg sesji. W chwili, gdy któremuś z radnych zostanie udzielony głos – system automatycznie skieruje obiektyw w jego stronę. Na ekranie wyświetli się aktualny punkt programu sesji, a także imię i nazwisko mówiącego. Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się w czwartek 22 marca o godz. 15. Transmisja z obrad rozpocznie się na żywo w internecie pod adresem www.myslenice.esesja.pl.

Na siedem dni przed każdą sesją będziemy mogli zapoznać się z tymi samymi materiałami jakie trafią do radnych. Będą one również dostępne w trakcie transmisji z posiedzenia sesji, podobnie jak wyniki głosowań.

Teraz eSesja, wkrótce e-Urząd

System eSesja jest częścią większych zmian jakie zachodzą w UMiG Myślenice. Niebawem ma zostać uruchomiony projekt e-Urząd, w ramach którego mieszkańcy będą mogli załatwić wiele urzędowych spraw za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Po zalogowaniu na swoim koncie będziemy mogli m.in. dokonać opłat za: odbiór śmieci, podatki od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od osób fizycznych, prawnych, od środków transportu, zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz umowę dzierżawy lub wieczyste użytkowanie.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)