Pracowity rok w OSP Głogoczów

Pracowity rok w OSP Głogoczów
Fot. Ryszard Sobkowicz

Rok 2017 w OSP Głogoczów był absolutnie wyjątkowy. Po pierwsze nowy samochód, po drugie aż 220 wyjazdów (z powodu ptasiej grypy), po trzecie - budowa nowej remizy

Nowy samochód to średnie auto ratowniczo-gaśnicze Volvo. - Jego zakup był możliwy dzięki połączeniu środków z gminy i z funduszy europejskich za pośrednictwem Województwa Małopolskiego. Jest to jeden z 35 samochodów strażackich, które w 2017 r. pozyskały małopolskie jednostki OSP - mówił prezes Jan Kantor.

Ale zanim rozpoczęła się część sprawozdawcza zebrania, przybyłych powitał koncert głogoczowskiej orkiestry dętej pod batutą Józefa Manieckiego, związanej od samego początku ze strażą, a działającej w strukturach Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Sprawozdania przedstawili: naczelnik Jarosław Piątek, skarbnik Józef Sroka oraz kierownik orkiestry Karol Bujas. O absolutorium dla zarządu wystąpił przewodniczący komisji rewizyjnej Henryk Piątek.

W 2017 roku, oprócz pozyskania nowego samochodu, do najważniejszych wydarzeń należała na początku roku profilaktyka rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Patrole druhów dwa razy dziennie musiały polewać środkiem dezynfekcyjnym maty na granicy zagrożonych i zapowietrzonych stref. Swój udział w ogromnej liczbie 220 wyjazdów miały też skutki wichur i huraganu Ksawery, w tym usuwanie powalonych dębów oraz zabezpieczanie domu po zerwaniu dachu. Wiele wyjazdów związanych było z kolizjami i wypadkami na Zakopiance, a także z niebezpiecznymi pożarami.

Jednostka aktywnie uczestniczy w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych dorośli druhowie zdobyli 1 miejsce i będą reprezentowali gminę w zawodach powiatowych. Również dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajęły 1 miejsce w zawodach w swojej kategorii, a chłopcy - 4. Jednostka wspierała organizację wojewódzkiego zlotu MDP w Myślenicach, brała udział w powiatowych manewrach medycznych (3. miejsce) i w mistrzostwach służb mundurowych w szachach. Wśród licznych odbytych szkoleń, nowością było zapoznawanie się z obsługą wind w związku z zamontowaniem nowych kładek dla pieszych nad Zakopianką.

Większość środków gromadzonych i pozyskiwanych przez jednostkę przeznaczana jest na budowę remizy. Niemniej dotacje celowe i dofinansowania pozwoliły na zakup elementów wyposażenia i sprzętu, w tym zestawu ratowniczego PSP-R1. Na budowie nowej remizy druhowie społecznie wykonali m.in. odwodnienie piwnic, położenie instalacji odgromowej i zabezpieczenie budynku przed zimą, a ponadto pracowali przy remoncie starego garażu i przygotowaniu go na przyjęcie nowego samochodu.

Jednostka bierze także czynny udział w uroczystościach gminnych, wiejskich i parafialnych, w zabezpieczaniu imprez oraz w pielgrzymkach strażackich i jubileuszach zaprzyjaźnionych OSP.

W planie na ten rok główne zadanie to kontynuowanie budowy strażnicy oraz prowadzenie zbiórek wśród mieszkańców na ten cel, dalsze szkolenia, ćwiczenia, udział w zawodach, zakupy sprzętu i elementów umundurowania, a także zorganizowanie festynu strażackiego. W działalności OSP Głogoczów ważne miejsce zajmuje współpraca ze środowiskami wiejskimi.

Osobne sprawozdanie złożyła orkiestra dęta. Zespół powstał 22 lata temu z inicjatywy obecnego prezesa Jana Kantora i Czesława Wierzby. Liczy 34 członków. W 2017 r. zdobyła wyróżnienie w powiatowym przeglądzie orkiestr, uczestniczyła w pikniku orkiestr dętych w Jasienicy, grała podczas uroczystości w jednostce, wiejskich i parafialnych. Do zajęć stałych należy nauka gry na instrumentach nowych członków orkiestry oraz doskonalenie kunsztu muzyków. W tym roku planuje uzupełnienie mundurów, pulpitów na nuty i nowego instrumentu.

Na zebranie przybyli m.in.: komendant powiatowej PSP Sławomir Kaganek, prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń, starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, radna Agnieszka Węgrzyn, a także przewodniczący rady sołeckiej Marek Górszczak. Obecny był prezes honorowy jednostki Jan Lutyński i jej honorowy naczelnik Włodzimierz Bujas.

O skuteczności i obfitości działań jednostki w minionym roku mówił też m.in. burmistrz Maciej Ostrowski. Dziękował za to i składał życzenia dalszej pomyślności. Podkreślił wyjątkowość roku 2018 jako jubileuszowego dla naszej Ojczyzny i zapowiedział gminne obchody stulecia. Na sukcesy i dokonania jednostki zwracali uwagę wszyscy zabierający głos, w tym starosta Józef Tomal, prezesi powiatowy i miejsko-gminny, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek. Władze strażackie przedstawiły też plany ćwiczeń, zawodów i szkoleń oraz bieżące zagadnienia strażackie. Wszyscy składali druhom gratulacje i życzenia pomyślnego kolejnego roku w straży, w pracy i w życiu osobistym.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)