Program profilaktyki próchnicy

Region 23 lutego 2017 Wydanie 7/2017
Program profilaktyki próchnicy
Program profilaktyki próchnicy

Od wielu lat Powiat Myślenicki realizuje program profilaktyki próchnicy. Dotyczy on jednego z najważniejszych problemów zdrowotnych dzieci, którym zaraz po wadach postawy, jest próchnica. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież ze wszystkich gmin na terenie powiatu

Program posiada pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a patronuje mu Rzecznik Praw Dziecka. Z uwagi na zadawalające efekty, zbudowane zaplecze w postaci gabinetów stomatologicznych program ten jest podstawowym programem profilaktycznym, który będzie realizowany przez kolejne lata, aby zostały osiągnięte założone cele w postaci zmniejszenia problemu próchnicy wśród dzieci. Całkowity koszt programu w 2016 r. wyniósł 90.000 zł, a łącznie zalakowano 7200 zębów u ponad tysiąca dzieci.

Realizacja programu jest możliwa dzięki gabinetom dentystycznym w 10 szkołach na terenie powiatu (9 z nich zostało wyposażonych w ramach pozyskanych przez powiat środków z Funduszu Norweskiego w 2009r.) Od chwili zakończenia projektu, czyli od roku 2011 program profilaktyki próchnicy w całości finansowany jest w ramach budżetu Powiatu Myślenickiego. Program ten realizowany jest przy współpracy z gminami z terenu Powiatu Myślenickiego. Gminy organizują dowóz dzieci do gabinetów szkolnych (Tokarnia, Wiśniowa, Siepraw, Sułkowice) i zapewniają ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego w gabinetach. W tym roku powiat planuje zaprosić do programu dzieci z innych szkół na terenie Powiatu, które nie uczęszczają do placówki z gabinetem stomatologicznym. Nieoceniona wówczas okazuje się współpraca Powiat- Gmina-Szkoła.

- Co roku zabezpieczamy środki na lakowanie zębów dzieci i młodzieży. W tym roku w budżecie Powiatu zaplanowano 80 tys. zł. Obecnie, oczekujemy na wybór realizatorów programu w 2017 r., a od połowy marca planujemy jego rozpoczęcie. Jest to jeden z najważniejszych programów w Powiecie, biorąc pod uwagę nie tylko budżet, ale również liczbę osób objętych programem. Analizując efekty programu od roku 2009, wskaźnik występowania próchnicy wśród dzieci objętych programem znacząco się obniżył- wynosił wówczas ponad 7, natomiast już w 2015 r. wynik wyniósł nieco ponad 3 - podkreśliła kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia- Małgorzata Bajer.

Oznacza to, że systematyczne wykonywane zabiegi profilaktyczne przynoszą dobre rezultaty. Należy zaznaczyć, że lakowanie zębów stałych praktycznie nie jest finansowane przez NFZ, w ramach ubezpieczenia można dzieciom do 8 roku życia zalakować wyłącznie zęby „szóstki”. Dlatego program ten finansowany z budżetu powiatu realnie zwiększa dostępność dzieci na terenie Powiatu Myślenickiego do profilaktyki.

W latach 2012-2016 udało się zalakować ok. 38 tys. zębów, blisko 7 tysięcy dzieci objęto bezpłatną profilaktyką stomatologiczną. Koszt zabiegów w tych latach wyniósł 450 tys. zł, a źródłem finansowania był budżet Powiatu Myślenickiego. Musimy pamiętać, że próchnica, często lekceważona, to choroba, która niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Próchnicy jednak można skutecznie zapobiegać, dzięki wspólnemu zaangażowaniu i współpracy szkół, gmin, rodziców, powiatu i NFZ.

OZ