Promują swoje małe ojczyzny

Promują swoje małe ojczyzny
Promują swoje małe ojczyzny

Uczniowie z naszego powiatu co roku licznie biorą udział w ogólnopolskim konkursie krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, który w tym roku odbył się po raz 24

Również i tym razem, kilkunastu z nich zostało laureatami etapu wojewódzkiego, a dwie prace nagrodzone zostały w etapie centralnym
Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania ziemi ojczystej, promowanie małych ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych. Gospodarzem tegorocznego finału wojewódzkiego był tarnowski PTTK.

Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (w imieniu którego nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK) i redakcja miesięcznika turystyczno-krajoznawczego „Poznaj swój kraj”. Konkurs jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W kategorii szkół podstawowych całe podium za prace zbiorowe padło łupem uczniów z Gminy Myślenice. Zwyciężył za pracę „Z miłości do ziemi. Wspomnienia Jasieniczan o życiu toczącym się według porządków prac na roli” zespół z SP Jasienica w składzie: Aleksandra Gatlik, Bartłomiej Kania, Piotr Bednarz (opiekunowie: Magdalena Tobolewicz, Anna Bochnia). Praca ta została również zgłoszona do etapu centralnego. Drugie miejsce przypadło uczennicom SP Osieczany: Izabeli Bałuckiej i Dominice Węgreckiej za pracę „Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek.” (op. Marzena Leszczyńska), a trzecie SP w Borzęcie: Klaudii Ćwierz, Natalii Rokosz, Natalii Surówce za prace „Brońmy się przed zapomnieniem” (op. Kazimierz Wodniak).

W kategorii prac multimedialnych zwyciężyli uczniowie myślenickiej „Trójki” w składzie: Radosław Kulpa, Antoni Starzec, Zuzanna Dąbrowska, Gabriela Raczek za pracę „Póki my żyjemy - śladem lokalnych partyzantów” (op. Michał Cichoń, Paulina Guzik). Praca ta została również zgłoszona do etapu centralnego.

Wśród prac indywidualnych gimnazjalistów całe podium przypadło uczniom Gimnazjum nr 1 w Myślenicach pod opieką Teresy Salawy: zwyciężyła Karolina Ingarden za pracę „Moje Podhale”, drugie zajęła Julia Ingarden „Z Polski do Polski”, a trzecie Beata Ziembla „Zwyczaje i obrzędy w dawnych Sułkowicach”. Drugie miejsce ex aequo zajął Wacław Bobowski z Gimnazjum w Lipniku (op. Teresa Bobowska). Temat pracy zilustrowany zdjęciami i opisami odwiedzonych interesujących miejsc z całej Polski to „Turystyka - moja pasja - szlakiem polskich plenerów filmowych”.

Wśród prac zbiorowych drugie miejsce zajęła kronika „Szlakiem przydrożnych kapliczek w Gminie Wiśniowa” autorstwa Aleksandry Knapik i Anety Jaśkowiec (op. Teresa Bobowska). Kronika była zbiorem zdjęć i wywiadów zebranych przez uczennice. Trzecie przypadło w udziale gimnazjalistom z Sułkowic pod opieką Marty Przęczek za pracę pt.: „Charakterystyczne miejsca Sułkowic i ich historia” autorstwa: Anny Ziembli, Darii Moskal i Zuzanny Garbień.

W trakcie uroczystego spotkania w tarnowskiej siedzibie PTTK uczniowie mieli możliwość opowiedzenia o swoich ścieżkach turystyczno-krajoznawczych. Następnie chętni pasjonaci krajoznawstwa mogli zwiedzać atrakcje Tarnowa wraz z przewodnikiem.

W etapie centralnym po jednych z najbardziej burzliwych obrad od kilku lat, jury wśród laureatów konkursu wyróżniło pracę multimedialną uczniów z SP 3 w Myślenicach oraz indywidualną Karoliny Ingarden z Gim. nr 1 w Myślenicach. W nagrodę uczniowie ci wezmą udział w Centralnym Zlocie Laureatów, który w tym roku odbywa się w Witnicy w województwie lubuskim, podczas którego zostaną wręczone również nagrody.