Przeciw hejtowi i mowie nienawiści

Przeciw hejtowi i mowie nienawiści
Dyrektorzy i nauczyciele podczas warsztatów nt. hejtu i cyberprzemocy

Warsztaty pn. „Współpracujmy razem” w sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości miały na celu poszerzenie wiedzy nauczycieli i pedagogów o takich zjawiskach agresji jak cyberprzemoc, hejt, mowa nienawiści czy cyberbullying oraz wskazanie metod, jak im przeciwdziałać.

Szkolenie, wpisujące się w realizację gminnego programu „Dajmy młodym siłę”, prowadzone było głównie w formie warsztatów praktycznych oraz dyskusji. Prowadząca je Joanna Kaczmarczyk zastosowała model coachingu, który – jak podkreślają z zadowoleniem uczestnicy – sprawdził się także i w tym przypadku. Prelegentka na co dzień jest specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, komunikacji, współpracy w zespołach, rozwiązywania konfliktów, odkrywania potencjału pracownika oraz naturalnych predyspozycji. Prowadzi coachingi grupowe i zespołowe, posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej, a także pracy z osadzonymi w zakładach zamkniętych.

- Kolejnym etapem w realizacji naszego programu przeciwdziałania hejtowi, będzie zaproszenie do dyskusji naszej młodzieży. W maju chcemy zorganizować debatę, dyskusję moderowaną z udziałem ekspertów. Zależy nam, aby uczniowie nabywali umiejętności kontrolowania impulsów i radzenia sobie ze złymi emocjami w sieci i poza nią. Dziękujemy za aktywny udział uczestnikom warsztatów, za dzielenie się doświadczeniami i liczymy, że uda się wypracować coraz to skuteczniejsze metody tworzenia innowacyjnych i kreatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży, wspomagających proces edukacyjny i profilaktyczny przeciw negatywnym zachowaniom – informuje Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji

- Udział w warsztatach był wspaniałą okazją na pełniejsze wykorzystanie zasobów, jakimi są wiedza i kompetencje doświadczonej już kadry kierowniczej i pedagogów naszych gminnych placówek oświatowych. Chcemy wspólnie tworzyć społeczną koalicję, która będzie inicjować działania zwiększające świadomość i wrażliwość: dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów w zakresie zapobiegania oraz reagowania na zagrożenia hejtu, mowy nienawiści i przestępstw godzących w wolność, cześć, wizerunek oraz dobre imię – podsumowuje komendant Straży Miejskiej Tomasz Burkat.