Życzenia

Przetkać Zakopiankę

30 sierpnia 2007 Wydanie 32/2007
Przetkać Zakopiankę
Sygnalizację świetlną zastąpi dwupoziomowe skrzyżowanie, fot. Piotr Jagniewski

We wrześniu ruszy modernizacja kolejnego odcinka Zakopianki. Tym razem prace prowadzone będą na trasie Kraków – Myślenice.

Po ciągnącej się kilka miesięcy procedurze udało się wyłonić wykonawcę, który podejmie się modernizacji Zakopianki na odcinku łączącym Kraków z Myślenicami. Zadanie zrealizuje konsorcjum utworzone przez POLDiM S.A z Tarnowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty - Łódź” S.A. Wykonawca za 231.720.555,55 złotych zobowiązał się zmodernizować 30 km lewej jezdni Zakopianki w ciągu 730 dni. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast inwestycja w całości finansowana jest z Krajowego Funduszu Drogowego.

Przetarg na roboty ogłoszono jeszcze w styczniu 2007 i według planów prace miały ruszyć wiosną, lecz firmy startujące w przetargu wykorzystały wszystkie przewidziane prawem możliwości (protesty, odwołania, arbitraż, sąd) i przez to procedura uległa znacznemu wydłużeniu. W prawie wszystkich przetargach organizowanych przez GDDKiA dochodzi do takich sytuacji, gdyż prawo na to pozwala, a firmy skrupulatnie to wykorzystują.

Dwa poziomy na wrzesień 2008

Zakres prac obejmie przebudowę drogi krajowej i wzmocnienie do 115 kN/oś na odcinku 30 km, przebudowę skrzyżowania w Myślenicach na dwupoziomowe (budowę estakady), przebudowę 5 obiektów mostowych, przebudowę 44 przepustów, budowę kładki dla pieszych w Mogilanach, zabezpieczenie 5 osuwisk, przebudowę łącznicy na węźle w Mogilanach, przebudowę łącznicy na węźle w Głogoczowie, remont przejścia podziemnego w Myślenicach, budowę ekranów akustycznych oraz przebudowę dróg zbiorczych. Według planu całość ma być gotowa za 2 lata, czyli we wrześniu 2009 roku.

Jednak przebudowa skrzyżowania w Myślenicach w pełnym zakresie ma zostać zakończona we wrześniu 2008 roku, a więc dokładnie 365 dni od daty rozpoczęcia robót. Projekt dwupoziomowego skrzyżowania to przedsięwzięcie, które udrożni ruch w tym miejscu. Już teraz przejeżdża tędy około 35 tys. samochodów na dobę, a największą bolączką kierowców są światła przed Myślenicami, które skutecznie ich zwalniają, a w okresach wzmożonego ruchu powodują korki.

Co zwiastują te plany?

Przede wszystkim utrudnienia w ruchu i tak bardzo nie lubiane przez kierowców zmiany jego organizacji, co w konsekwencji doprowadzi wydłużenia czasu potrzebnego na pokonanie dystansu. Biorąc pod uwagę, że od momentu podpisania umowy wykonawca ma 30 dni na objęcie placu budowy, można oczekiwać, że roboty rozpoczną się nie z początkiem, a raczej w drugiej połowie września. Wtedy także można się spodziewać pierwszych przeszkód na modernizowanym odcinku. O utrudnieniach w ruchu powstałych w wyniku prac prowadzonych na Zakopiance będziemy informować na bieżąco.

Praca wre na odcinku Myślenice – Lubień

Stopniowo postępują prace na odcinku Myślenice – Lubień. Zakres inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowej drogi o parametrach ekspresowej na odcinku 16,2 km, w tym obwodnicy Lubnia o długości 4 km, trzech węzłów drogowych dwupoziomowych (Stróża, Pcim, Lubień), ponad 80 obiektów mostowych, 6,5 km murów oporowych, prawie 20 km dróg dojazdowych, 5 skrzyżowań dwupoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska. Odcinek podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje Myślenice – granica gmin Pcim i Lubień oraz drugi: granica gmin Pcim i Lubień - obwodnica Lubnia. Prace na tym odcinku zakończą się w przyszłym roku.

Roczne opóźnienie na odcinku Myślenice – Pcim spowodowane było tragicznym w skutkach wypadkiem w Stróży, podczas którego zawaliły się ogromne dźwigary podtrzymujące most odbierając życie jednemu z pracowników. Firma Mota Engil mimo sporych zaległości zapowiada „odetkanie” tej części Zakopianki na październik.

p.jag