Rada Miejska ustaliła wysokość dopłat do wody na rok 2020

Region 29 października 2019 Wydanie 40/2019
Rada Miejska ustaliła wysokość dopłat do wody na rok 2020

Dopłatę w wysokości 0,49 zł netto do 1m3 pobieranej wody dla taryfy grupy odbiorców WG grupa 1 gmina Myślenice realizować będzie w okresie 01.01.2020 – 21.12.2020. Środki na realizację dopłat w wysokości 700 tys. zł zabezpieczone zostaną w budżecie gminy Myślenice na rok 2020.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: biorąc pod uwagę wysokość miesięcznych obciążeń przypadających na każdą rodzinę, burmistrz postanowił przedłożyć projekt uchwały, proponując tym samym dopłatę z budżetu gminy Myślenice do 1 m3 wody pobieranej przez odbiorców ujętych w grupie taryfowej EG – grupa 1, tj. obejmującej przede wszystkim gospodarstwa domowe.

Dopłata określona w ustawie, przekazywana będzie przez gminę Myślenice Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. z siedzibą w Myślenicach w okresach miesięcznych, po otrzymaniu faktury VAT, wystawionej na podstawie udokumentowanego zestawienia ilości dostarczonej wody.

gsi