Radni Klubu Macieja Ostrowskiego przeciwko podwyżkom za wywóz odpadów

Miasto 28 listopada 2017 Wydanie 42/2017
Radni Klubu Macieja Ostrowskiego przeciwko podwyżkom za wywóz odpadów

Stawka za wywóz odpadów od nowego roku wzrośnie. Podwyżki są nieuniknione w całym kraju. Powodem jest wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany opłat za korzystanie ze środowiska. W tym roku stawka ta dla Gminy Myślenice wynosi 24,15 zł. W świetle nowych przepisów kwota ta w następnym roku wzrośnie aż do 140 zł. Niestety opłata z roku na rok rośnie, a w 2020 roku osiągnie 270 zł za tonę

Cały system opiera się na samofinansowaniu. Oznacza to, że samorząd nie ma możliwości dopłacania do zbiórki odpadów. Koszty związane z odbiorem śmieci w całości muszą być dzielone na ich wytwórców, czyli mieszkańców. W związku ze wzrostem wydatków na ten cel w górę pójść muszą i opłaty. W Gminie Myślenice wzrost tej opłaty powoduje wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z 8,20 od osoby w roku bieżącym do 9,90 w roku 2018. Podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali podwyżkę stawek za odbiór śmieci. Podniesienie opłaty środowiskowej do kwoty 270 zł spowoduje dalszy wzrost kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. 

Dlatego w ubiegłym tygodniu w trakcie sesji Rady Miejskiej Radni Klubu Macieja Ostrowskiego, Bogusław Podmokły, Adam Styczeń, Eleonora Lejda-Kuklewicz, Tomasz Wójtowicz, Jerzy Cachel, Agnieszka Węgrzyn, Kazimierz Dąbrowski, Czesław Bisztyga, Józef Błachut, Maciej Górka, Aleksander Kowal, Izabela Kutrzeba, Jacek Dąbrowski, Stanisław Szczepan Cichoń i Kamil Ostrowski wystąpili z propozycją podjęcia rezolucji sprzeciwiającej się drastycznym podwyżkom opłaty środowiskowej i zaapelowali o ograniczenie kolejnych podwyżek. Rezolucja skierowana została do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu. Rezolucji nie poparli radni klubu PiS.

 

Rezolucja

Rada Miejska zebrana na sesji w dniu 23 listopada 2017 roku uchwaliła niniejszą Rezolucję skierowaną do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko drastycznej podwyżce wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska i ograniczeniem podwyżek tych opłat w kolejnych latach.

„Rada Miejska w Myślenicach apeluje do Rady Ministrów, Posłów i Senatorów o obniżenie stawek opłat za korzystanie ze środowiska i ograniczenie znacznych podwyżek tych opłat w kolejnych latach.

Podniesienie stawek opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, do kwoty 140 zł za tonę składowanych odpadów w roku 2018 następnie do 170 zł w roku 2019 oraz do kwoty 270 zł w 2020 roku, powoduje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów, które gminy zmuszone są przełożyć bezpośrednio na swoich mieszkańców.

Biorąc pod uwagę Gminę Myślenice, w której od kilku lat zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2017, poz. 1289), mieszkańcy segregują odpady, które przetwarzane są w nowoczesnym miejskim zakładzie zagospodarowania odpadów otwartym w 2012 r, podniesienie opłaty środowiskowej z 24,15 do 140 zł powoduje wzrost stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z 8,20 od osoby w roku bieżącym do 9,90 w roku 2018. Podniesienie opłaty do kwoty 270 zł/Mg spowoduje dalszy wzrost kosztów odbioru odpadów od mieszkańców.

Wprowadzenie wspomnianego wyżej Rozporządzenia spowoduje wzrost cen za zagospodarowanie odpadów w całym kraju.”