Radni KW Macieja Ostrowskiego: Radni PiS dążą do upolitycznienia samorządu lokalnego

Radni KW Macieja Ostrowskiego: Radni PiS dążą do upolitycznienia samorządu lokalnego
Oświadczenie przedstawili radni: Bogusław Podmokły, Aleksander Kowal, Adam Styczeń, Józef Błachut, Czesław Bisztyga, Maciej Górka i Kamil Ostrowski, Fot. Piotr Jagniewski

"Dziś radni PiS z okręgów miejskich popierający zmniejszenie liczby radnych reprezentujących mieszkańców miasta tracą moralne prawo do reprezentowania swoich wyborców w Radzie Miejskiej. Otrzymali mandat zaufania społecznego i ich obowiązkiem jest dbanie o swoich wyborców a nie o interes partii, którą reprezentują"

- takie oświadczenie dzisiaj rano wydali radni KW Macieja Ostrowskiego z okręgów miejskich, którzy podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wstrzymali się od głosu w sprawie podziału miasta i gminy Myślenice na nowe okręgi wyborcze.

Oświadczenie odnosi się do ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej podczas której radni po raz drugi - po skargach wysłanych do Komisarza Wyborczego - musieli podjąć uchwałę dzielącą miasto i gminę na okręgi wyborcze.

Na jej mocy gmina Myślenice została podzielona na trzy - nie jak dotąd cztery okręgi wyborcze w których zamiast 10 wybierzemy 8 radnych. Pozostałe miejscowości w gminie Myślenice podzielono na dwa okręgi w których wybierzemy kolejno 5 i 8 radnych. Przy tym układzie miasto traci dwóch reprezentantów w Radzie Miejskiej na rzecz terenów wiejskich.

Więcej na ten temat piszemy tutaj

Dzisiaj rano radni Klubu Wyborców Macieja Ostrowskiego: Bogusław Podmokły, Aleksander Kowal, Adam Styczeń, Józef Błachut, Czesław Bisztyga, Maciej Górka i Kamil Ostrowski, którzy podczas głosowania wstrzymali się z decyzją - wydali oświadczenie w którym wyrażają zaniepokojenie działaniami radnych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość zarzucając im dążenie do upolitycznienia samorządu lokalnego.

 

Oświadczenie radnych Rady Miejskiej w Myślenicach

My radni reprezentujący mieszkańców miasta Myślenice wyrażamy zaniepokojenie działaniami Radnych Rady Miejskiej z PiS dążących do upolitycznienia samorządu lokalnego. 

Wyrażamy swoje zaniepokojenie przeciwko działaniom "grupy mieszkańców gminy Myślenice" oraz radnych PiS, które doprowadzą do zlikwidowania jednego lub dwóch mandatów w okręgach miejskich w Myślenicach oraz utworzeniem jednego okręgu wyborczego dla całego miasta Myślenice w Radzie Miejskiej. Historycznie miasto posiadało 10 mandatów, ale według obecnej woli członków PiS ma ich być tylko 8/ To zła zmiana.

Pod protestem "przeciwko dotychczas funkcjonującym okręgom wyborczym" skierowanym do Komisarza Wyborczego "podpisują" się najbliżsi współpracownicy Pana posła Jarosława Szlachetki. Były myśleniczanin, dziś z wyboru mieszkaniec Jawornika promuje zwiększenie mandatów w swoim nowym okręgu wyborczym. Rękami swoich pracowników i radnych Rady Miejskiej Pana Mirosława Fity, Roberta Pitali oraz zamieszkującego Myślenice radnego Mateusza Sudra podważa zasady dobrej współpracy radnych we wszystkich okręgach wyborczych gminy Myślenice.

Dziś radni PiS z okręgów miejskich popierający zmniejszenie liczby radnych reprezentujących mieszkańców miasta tracą moralne prawo do reprezentowania swoich wyborców w Radzie Miejskiej. Zaistniała sytuacja kompromituje Panów Mateusza Sudra oraz Mirosława Fitę jako radnych Rady Miejskiej z okręgów miasta Myślenice, których obowiązkiem jest dbanie o swoich wyborców od których otrzymali mandat zaufania społecznego, a nie o interes partii, którą reprezentują.

Ponadto apelujemy do radnych PiS o podniesienie kultury języka debaty publicznej. Brutalność języka, którą reprezentujecie ma zapewne wpływ na waszą pozycję w partii, ale nie przystoi osobom, które aspirują do pełnienia ważnych funkcji publicznych. Sesje Rady Miejskiej to czas w którym mamy radzić jak poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy, a nie czas w którym należy zabiegać o realizację celów działania swojej partii.

Spierajmy się merytorycznie, podnośmy wszelkie tematy istotne dla funkcjonowania naszej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim radźmy jak poprawiać jakość życia mieszkańców naszej gminy. Jeśli jednak polityka jest dla Was najważniejsza to pamiętajcie "Najlepszą polityką zawsze jest powiedzieć prawdę".

Radni Rady Miejskiej w Myślenicach: Bogusław Podmokły, Aleksander Kowal, Adam Styczeń, Józef Błachut, Czesław Bisztyga, Maciej Górka i Kamil Ostrowski

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)