Jubileusz

Radni uchwalili budżet

Radni uchwalili budżet

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni po burzliwej dyskusji podjęli uchwałę budżetową Gminy Myślenice oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na rok 2019

Ostatecznie dochody Gminy Myślenice ustalono na poziomie 219 milionów złotych, a wydatki opiewać będą na kwotę ponad 209 milionów. Na spłatę zobowiązań z gminnego budżetu w bieżącym roku przeznaczona zostanie kwota 12 milionów złotych.

- Akceptując przedłożony mi projekt budżetu nie miałem właściwie żadnego pola manewru, aby zaplanować nowe koncepcje w bieżącym roku. Spowodowane jest to głównie koniecznością kontynuacji rozpoczętych wcześniej inwestycji oraz spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Cały czas jednak pracujemy nad pozyskaniem środków zewnętrznych na zadania, które planujemy zrealizować w naszej gminie. Złożony już został wniosek na utworzenie w Myślenicach Domu Seniora+. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ustalamy możliwości jak najszybszej realizacji inwestycji związanej z budową przedszkola w Jaworniku - wyjaśniał burmistrz Jarosław Szlachetka.

W planie wydatków gminnego budżetu na rok 2019 największą kwotę - 70 mln zł - wyszczególniono na edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. To blisko 30 mln zł więcej, niż otrzymujemy na ten cel z budżetu państwa. Ponadto 47 milionów złotych pochłoną wydatki na inwestycje, których największą część gmina zainwestuje w rozpoczęty w ubiegłym roku projekt rewitalizacji Rynku wraz z budową Muzeum Niepodległości (kontynuacja wyposażenia).

Wydatki na świadczenia wychowawcze, rodzinne, wspieranie rodziny, czy funkcjonowanie żłobka zaplanowano łącznie na blisko 28 milionów złotych, a 5,5 milionów złotych zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną. Pozostałe środki będą zagospodarowane między innymi na administrację publiczną, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, kulturę i ochronę dziedzictwa narodową, kulturę fizyczną, gospodarkę mieszkaniową, czy rezerwy budżetowe, z których część ma charakter obowiązkowy.

- Przyjęta uchwała opracowana została na podstawie wytycznych ustanowionych w formie zarządzenia jeszcze w poprzedniej kadencji i właściwie stanowi kontynuację działań zainicjowanych przez poprzedniego burmistrza oraz radę ubiegłej kadencji, w tym w związku z podjętymi uchwałami i zawartymi na ich podstawie umowami. - wyjaśnia skarbnik gminy Anita Kurdziel.

W planach budżetowych na bieżący rok jest między innymi wspomniana spłata zadłużenia na łączną kwotę 12 mln złotych, a ponad 5 milionów to sama obsługa zadłużenia Gminy Myślenice. Sumarycznie gmina zadłużona jest na kwotę blisko 150 mln zł, co stanowi ponad 77% zaplanowanych ogółem dochodów. Średnia zadłużenia na każdego mieszkańca to około 3 400 zł.

- Tegoroczny budżet jest niestety odzwierciedleniem sytuacji finansowej jaką zastałem po wygranych wyborach i objęciu urzędu burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w listopadzie ubiegłego roku. Pomimo wzrostu kwot w porównaniu z ubiegłym rokiem, będzie to budżet zaciskania pasa w związku z istniejącym olbrzymim zadłużeniem - dodaje burmistrz Jarosław Szlachetka.