Radni wyznaczyli okręgi wyborcze

Radni wyznaczyli okręgi wyborcze

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi Rada Miejska podzieliła miasto i gminę na okręgi wyborcze i wyznaczyła obwody do głosowania oraz usytuowania lokali wyborczych

Ponieważ Gmina Myślenice przekracza liczbę 20 tys. mieszkańców, zgodnie z nową ordynacją wyborczą, podczas czekających nas wyborów samorządowych nie mają u nas zastosowania jednomandatowe okręgi wyborcze.

Gmina podzielona zostanie na 4 okręgi wyborcze: I - Myślenice zachód (z Rynkiem) z którego wybierać będziemy 5 radnych, okręg II to Myślenice Wschód (z Zarabiem, Osieczanami i Chełmem), gdzie również wybierać będziemy 5 radnych. Okręg III - czyli część zachodnia obejmuje gminy: Bęczarka, Jasienica, Jawornik, Głogoczów, Bysina skąd również wybierzemy 5 radnych, natomiast okręg IV tzw. wschód obejmujący gminy: Borzęta, Łęki, Polanka, Poręba, Trzemeśnia, Zawada, Zasań, Droginia i Krzyszkowice to obszar z którego pochodzić będzie 6 radnych.

Rada Miejska podzieliła obszar gminy na 21 obwodów do głosowania i wyznaczyła siedziby obwodowych komisji wyborczych, w których mieszkańcy będą głosowali. Generalnie nie odbiegają one od dotychczasowych.