Radni zajęli się oświatą, środowiskiem i budynkiem

Region 23 lutego 2017 Wydanie 7/2017
Radni zajęli się oświatą, środowiskiem i budynkiem
Radni zajęli się oświatą, środowiskiem i nowym budynkiem

Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Powiatu Myślenickiego była uchwała przygotowująca sieć szkół ponadgimnazjalnych do nowych przepisów reformy edukacji. Jednak jak tłumaczy starosta Józef Tomal, jest to uchwała intencyjna, której zapisy będą jeszcze opiniowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie jej zapisów zamierza utrzymać wszystkie 6 placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki. Radni poparli uchwałę jednogłośnie.

Żadnego sprzeciwu nie budził również przyjęty Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023. Zawiera on 10 celów, których realizacja ma się przyczynić do dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Program stawia również na rozwój edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.

W czasie sesji zaprezentowano radnym projekt nowego budynku Starostwa Powiatowego. Starosta tłumaczył, że o wyborze projektu zadecydowały przede wszystkim względy praktyczne, ekonomiczne i warunki planu zagospodarowania przestrzennego: - Nowy budynek ma przede wszystkim służyć mieszkańcom, ma być efektywny, praktyczny i w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet - mówił w trakcie sesji starosta.

Radni przyjęli również uchwałę na mocy której zostanie dofinansowane Obserwatorium Astronomiczne na Lubomirze, uchwałę pozwalającą dofinansować Gminie Tokarnia przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników. Wysłuchali również prelekcji dotyczącej prestiżowego Rankingu Powiatów Polskich, w którym Powiat Myślenicki został laureatem zajmując 4 lokatę (w kategorii Powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców).

WSPiFE