Jubileusz

Rajmund Bergel – poeta i legionista

Rajmund Bergel – poeta i legionista

Został pochowany na cmentarzu przy kościele św. Jakuba na Stradomiu. Jego imię nosi jedna z ulic w Myślenicach oraz pracownia nr 20 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach

Temu niezwykłemu człowiekowi było poświęcone spotkanie historyczne zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach dotyczące wystawy „O Polsko, znów kiedyś rozbłyśniesz kwiatami. Rajmund Bergel - poeta legionowy”. Rajmund Bergel był bowiem przedstawicielem dosyć nietypowej grupy społecznej która zaangażowała się w walkę o niepodległość. O ile bowiem w zaborze rosyjskim do armii trafiali częstokroć ludzie niepiśmienni, o tyle przy formowaniu legionów niezwykle ważną rolę odgrywali ludzie nie tylko z wyższym wykształceniem, ale i artyści. Porzucali pióra i sztalugi i chwytali za karabin. Takim człowiekiem był właśnie Rajmund Bergel o którym wystawę mogliśmy oglądać w hallu biblioteki.

Na wernisażu mogliśmy wysłuchać wykładu Pawła Lemaniaka, który nie tylko przedstawił życiorys, ale i przybliżył kontekst historyczny w jakim żył, walczył i pisał bohater wystawy. Same zaś wiersze recytowała Dorota Ruśkowska, a muzyczną formę twórczości słynnego myśleniczanina nadały im uczennice LO im. T. Kosciuszki - Kasia Firek, Weronika Kęsek, Gabriela Cienkosz i Julia Szczepanik, które na potrzeby tego otwarcia stworzyły czteroosobowy zespół i kawał dobrej muzyki.

Rajmund Bergel był wielokrotnie odzaczany: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (nr 7020, za bohaterstwo podczas walk w Legionach), Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a także Odznaką pamiątkową Związku Kaniowczyków „Krzyż Kaniowski”. Jego wiersze i artykuły publikowały takie czasopisma jak: „Głos Narodu”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Kurier Poznański”, „Ilustrowany Tygodnik Polski”, „Legion”, „Myśl Narodowa”, „Pamiętnik Literacki”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Zdrój”. Wsród wielu zapadających w pamięć strof Rajmunda Bergela szczególne miejsce zajmują te które można przeczytać w wierszach „Piechur”, „Wy mnie wciąż pytacie” oraz „Modlitwa”.

Rajmund Michał Bergel (ur. 12 sierpnia 1894 w Jordanowie, zm. 2 sierpnia 1937 w Myślenicach) – polski poeta, krytyk literacki, dramaturg, kapitan piechoty Wojska Polskiego. Urodził się jako syn sędziego Andrzeja i Marii, z domu Płatkowska. Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Wydawał pismo „Kujmy Broń”. Był działaczem „Promienistych” - młodzieżowej organizacji niepodległościowej. Wraz z ojcem - Andrzejem - w latach 1912-1913 na terenie Tarnowa zakładał oddziały Związku Strzeleckiego. Studiował polonistykę i historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przerwał studia wstępując do wojska.

Od 1914 pełnił służbę w 2 pułku piechoty Legionów. Przeszedł z pułkiem przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą, uczestniczył 11 maja 1918 w bitwie pod Kaniowem, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Podczas pobytu w obozach jenieckich w Brześciu i Güstrow nabawił się choroby płuc. Po wojnie pełnił służbę w Wojsku Polskim. Został zweryfikowany w stopniu kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 849. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W 1923 pełnił służbę w 67 pułku piechoty w Brodnicy będąc jednocześnie „odkomenderowany” na Uniwersytet Jagielloński, na którym kontynuował studia. W 1924 był już oficerem rezerwy 67 pp. Z czynnej służby wojskowej został zwolniony ze względu na stan zdrowia.

Ukończył przerwane studia, objął posadę nauczyciela w państwowym gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach, gdzie pracował przez dziesięć lat do 1 grudnia 1933. Był twórcą postromantycznych wierszy na temat walki legionistów („Tułaczym szlakiem”), pisał również dramaty, prace historyczne i z zakresu krytyki literackiej. Był autorem słów do utworu „Piechur”. Jego żoną była od 1923 Paulina, z domu Zielińska.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).