Ranking Gmin w Małopolsce: Myślenice liderem powiatu

Miasto Region 12 stycznia 2017 Wydanie 1/2017

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie opublikował ranking małopolskich gmin w 2016 roku. Na wyłonienie najlepszych spośród 179 gmin składało się wiele czynników ekonomicznych czy demograficznych, a Myślenice zajęły ostatecznie 10. miejsce, będąc jednocześnie liderem powiatu myślenickiego

W liście gratulacyjnym do burmistrza Macieja Ostrowskiego dyrektor FRDL MISTiA Bożena Pietras-Gos zapraszając na uroczyste wręczenie nagrody dla lidera Powiatu Myślenickiego w ramach Rankingu Gmin Małopolski 2016 zaznaczyła, że ta klasyfikacja ma na celu nagrodzenie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem społeczno-gospodarczym w Małopolsce.

MSTiA wraz z Urzędem Statystycznym w Krakowie przygotowując ranking brała pod uwagę między innymi takie dane jak zainwestowane środki w przeliczeniu na mieszkańca, wydatki z budżetu na osobę, koszty administracyjne urzędów, pozyskiwane środki ze źródeł zewnętrznych, zadłużenie gminy, czy chociażby z nieco innego bieguna wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów oraz dostępność żłobków i przedszkoli. Dzięki tak zróżnicowanym danym na ostateczny wynik wpływała działalność gmin w wielu płaszczyznach.

Analizując ranking w porównaniu do gmin z terenu powiatu trudno nie zauważyć, że Myślenice najwięcej inwestują w przeliczeniu na mieszkańca, a na odrębnym biegunie uplasowały się Lubień i Tokarnia, zajmując odpowiednio 160. i 172. miejsce w województwie. Podobnie jest ze środkami pozyskiwanymi z Unii Europejskiej czy innych źródeł zewnętrznych, które nie podlegają zwrotowi. Inwestycje w Gminie Myślenice zostały dofinansowane w kwocie 539,90 zł w przeliczeniu na mieszkańca, a na przykład samorządowcom z Wiśniowej udało się pozyskać tylko 46,17 zł dla każdego mieszkańca (168. miejsce).

Jak chodzi o środki wydawane na administrację, to i tutaj w Myślenicach wydaje się w 238,03 zł, co jest 29. wynikiem w województwie, a jest to wynik ponad dwa razy niższy od gminy Raciechowice, w której administracyjne sprawy w przeliczeniu na mieszkańca kosztują 501,81 zł. Myślenice przodują w powiecie też w innych kwestiach jak chociażby dochody własne do budżetu, czy wydatki na kulturę. Chociaż wskaźnik zadłużenia jest duży, to we wszystkich innych dziedzinach Myślenice są w ścisłej czołówce, będąc zdecydowanym liderem powiatu, a także będąc na wysokiej 10. pozycji w Małopolsce.