Raport o bezpieczeństwie

Raport o bezpieczeństwie
Komendant Maciej Kubiak, wiceprzewodnicząca RM Eleonora Lejda-Kuklewicz, przewodniczacy Jan Podmokły i wiceprzewodnicząca Grażyna Ambroży

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu i gminy złożył komendant powiatowy policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak. Jak sam zaznaczył, myśleniccy policjanci mają się czym chwalić, choć na pewno może być lepiej.

Według danych policji, w ubiegłym roku w naszym powiecie popełniono 1 285 przestępstw, z czego aż 523 w gminie Myślenice. Wykrywalność ich jest wysoka i wynosi aż 78,5%, ale w grupie najuciążliwszych przestępstw np. kradzieży i rozbojów jest niższa i nie przekracza 50%. Jak podkreślił inspektor Maciej Kubiak, na tle całego kraju są to dobre wyniki. Wyraźny wzrost wykrywalności nastąpił w przypadku przestępczości związanej z narkotykami, ale też przestępczość związana z narkotykami wyraźnie wzrosła. Liczba kradzieży z włamaniem jest większa, a spadła - kradzieży samochodów. Na drogach w ubiegłym roku odnotowano aż 79 wypadków, w których 92 osoby zostały ranne, a dwoje poszkodowanych zginęło.

Mieszkańcy mogą korzystać z interaktywnej mapy zagrożeń i w ten sposób zgłaszać zdarzenia. Nasi mieszkańcy najczęściej informują za jej pośrednictwem o przekroczeniach prędkości, nieprawidłowym parkowaniu czy spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych.

Na zakończenie radni pytali komendanta policji o sprawy, które najczęściej zgłaszają mieszkańcy: o problemy na drogach, np. w Osieczanach, dostępność narkotyków dla młodzieży, o pogróżki kierowane ostatnio do burmistrza. Jak zaznaczył Maciej Kubiak, policja sprzyja wszelkim rozwiązaniom, które zwiększają bezpieczeństwo na drogach. Co do przestępczości związanej z narkotykami zaznaczył, że myśleniccy policjanci mają dużo sukcesów w zwalczaniu tego zjawiska, ale w jego opinii najskuteczniejsza jest profilaktyka, w której uczestniczą funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Myślenicach. Na temat śledztwa w sprawie pogróżek nie mógł się wypowiedzieć, gdyż toczy się w tej sprawie postępowanie.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)