Realizujemy obietnice wyborcze

Realizujemy obietnice wyborcze

Minęło sto dni odkąd na burmistrza Myślenic został zaprzysiężony Jarosław Szlachetka. W związku z tym rozmawiamy co udało się już przez ten krótki czas zrobić i co jest jeszcze do wykonania w tym roku i następnych latach

  Co z obietnic wyborczych udało się Panu już zrealizować?

Rozpocznę może od działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury. Dzięki podjętym przeze mnie staraniom tuż po nowym roku minister Andrzej Adamczyk, skierował do realizacji budowę węzła ul. Sobieskiego z „Zakopianką” na kwotę 40 mln złotych. Dzięki tej inwestycji w tym miejscu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo i dodatkowo zyskamy początek planowanej zachodniej obwodnicy Myślenic. Pracujemy również intensywnie nad powstaniem tunelu w Krzyszkowicach i budową węzła przy strefie aktywności gospodarczej w Jaworniku.

 

Nie możemy również zapominać o rozliczeniu ustępującej władzy. Obiecywałem to w kampanii wyborczej. W wielu obszarach gołym okiem widać było niegospodarność i brak sprawnego zarządzania dlatego swoje urzędowanie rozpocząłem od zarekomendowania radom nadzorczym miejskich spółek powołania nowych prezesów. Wszystkie moje rekomendacje zostały przyjęte i nowi prezesi przeprowadzają aktualnie zmiany w funkcjonowaniu spółek.

W wielu obszarach, zarówno w gminie jak i spółkach trwają jeszcze i będą ogłaszane kolejne szczegółowe audyty. To co dzisiaj już wiemy, niestety potwierdza powszechne przekonanie, że samorząd myślenicki nie zawsze działał zgodnie z interesem gminy czyli interesem mieszkańców. Kilka zawiadomień zostało już skierowanych do odpowiednich służb w szczególności te dotyczące funkcjonowania Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Wszystkie nieprawidłowości i winnych za nie rozliczymy zgodnie z zapowiedziami składanymi podczas wyborów.

Z innych spraw bardzo cieszy mnie fakt, iż udało się doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie powołania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Myślenicach. Wielu rodziców ale także wielu absolwentów tej szkoły oczekiwało na ten krok. Zapowiadałem go w kampanii wyborczej i dotrzymałem słowa.

Za powołaniem Szkoły Podstawowej nr 1 głosowali także radni opozycji, czy to tworzy nową jakość w samorządzie?

Chciałbym aby tak było, bo tylko dobra współpraca w samorządzie może przynieść nam wszystkim realizację marzeń o dynamicznym rozwoju naszej gminy. Liczę tutaj na odpowiedzialne głosowania radnych i współpracę także w przyszłości. Wszystkim, którzy głosowali za reaktywacją popularniej „Jedynki” bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że radni z komitetu byłego burmistrza Macieja Ostrowskiego przekonują się, że wiele decyzji podejmowanych w poprzedniej kadencji była niestety błędna i doprowadziła naszą gminę do katastrofalnego stanu finansów. Tym bardziej potrzebna jest teraz konkretna współpraca na forum rady miejskiej.

Nową jakość w samorządzie chcemy stworzyć także reorganizując Urząd Miasta i Gminy Myślenice, tak by działał przejrzyście, sprawnie i by mieszkańcy mieli zapewnioną profesjonalną obsługę. W pierwszym okresie urzędowania dokonałem już pewnych zmian kadrowych. Po zapoznaniu się z funkcjonowaniem urzędu musieliśmy rozstać się z kilkoma osobami, które miały niestety duży wpływ na negatywne procesy w podległym mi urzędzie. Audyt otwarcia pokazał w niektórych aspektach porażające zaniedbania i często działania niezgodne z obowiązującym prawem.

 Co z innymi obietnicami wyborczymi, co czeka nas w najbliższym czasie?

W kampanii zapowiadałem także m.in. wykorzystanie w maksymalnym stopniu wszelkich możliwych środków zewnętrznych. Skorzystaliśmy już z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który zapewnia dostęp do ciepłego posiłku zarówno uczniom jak i mieszkańcom wymagającym wsparcia. Po raz pierwszy od wielu lata nasi uczniowie mogli skorzystać z programu „Jeżdżę z głową”, w trakcie którego mogli nauczyć się bezpiecznej jazdy na nartach. W kolejnych latach będę starał się by wszystkie szkoły zgłosiły swój udział do programu realizowanego przez województwo małopolskie. W temacie wsparcia seniorów mamy kolejny szybki i duży sukces. Udało się pozyskać dotację w wysokości 300 tysięcy złotych na stworzenie w Myślenicach Domu Senior+ po raz pierwszy w naszej gminie powstanie ośrodek dziennego wsparcia dla seniorów w którym będą mogli aktywnie działać. Od 2017 roku zabiegam o to by powstało nowe połączenie kolejowe łączące Kraków z Myślenicami W kampanii wyborczej mogłem poinformować o tym, iż nasz odcinek przyszłej kolei wpisany został do rządowego programu KOLEJ+. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok naprzód. Umowa na sporządzenie koncepcji przebiegu tej trasy z elementami wykonalności została przekazana wyłonionemu przez Urząd Marszałkowski wykonawcy. Do pracy nad koncepcją włączają się także PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wszystko to sprawia, że wizja budowy nowej linii kolejowej i olbrzymia pozytywna zmiana w komunikacji zbiorowej z Krakowem, jest urealniona jak nigdy dotąd. Koncepcja ma być przygotowana w lipcu bieżącego roku.

A kiedy nastąpi realizacja tej najbardziej oczekiwanej przez mieszkańców obietnicy, kiedy zostaną obniżone ceny za wodę i ścieki?

Chciałbym móc obiecać coś konkretnie, jednak skala zaniedbań finansowych w naszym samorządzie przerosła i moje wyobrażania. Wystarczy napisać, że tuż po wyborach mój poprzednik zaciągnął kolejne kredyty na ponad 15 milionów złotych. Większość budynków komunalnych w gminie Myślenice ma obciążenie w postaci hipoteki w tym także nowe muzeum.

Mam jednak nadzieję, że przy dobrej współpracy z radą miejską uda się tę sytuację ustabilizować na tyle, że obiecane obniżki będą możliwe i realne. Zapewniam, że będę na tym ciężko pracował i wspólnie osiągniemy ten cel.

 

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)