Realna, nie fasadowa współpraca

Realna, nie fasadowa współpraca

Stała współpraca w ramach nowej, nie fasadowej formuły, oczekiwania przedsiębiorców wobec Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, regulamin zamówień publicznych i przejrzyste procedury ich udzielania oraz plany zagospodarowania i infrastruktura komunalna - to tematy poruszane podczas spotkania burmistrza Jarosława Szlachetki z przedstawicielami Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej.

Gmina i przedsiębiorcy

Na samym początku przedstawiciele Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej zaproponowali stałą współpracę w ramach nowej, nie fasadowej formuły. Zadeklarowali, że chcą przedstawić swoje wnioski i uwagi oraz zdają sobie sprawę z własnej społecznej odpowiedzialności. Burmistrz pozytywnie odniósł się do tej propozycji i zaproponował cykliczne spotkania z udziałem także pozostałych przedstawicieli myślenickiego biznesu np. z myślenickiego oddziału Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej czy Cechu Rzemiosł.

- Chciałbym, aby w najbliższym czasie odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem samorządu wojewódzkiego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – zadeklarował burmistrz Jarosław Szlachetka.

Oczekiwania od MARG-u

W dalszej części dyskusji przedsiębiorcy poruszyli problem związany z działalnością Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Przypomnieli niezadowalający sposób funkcjonowania i działalność agencji w latach poprzednich. Oczekują obecnie większej aktywności agencji w zakresie szkoleń, aplikacji oraz informacji o możliwościach pozyskania dodatkowych funduszy na rozwinięcie działalności gospodarczej w ramach projektów unijnych.

Regulamin zamówień publicznych

Przedsiębiorcy wnioskowali o wprowadzanie regulaminu zamówień publicznych. Okazało się, że burmistrz wprowadził go już pod koniec lutego, co spotkało się z wyraźną aprobatą zebranych. Przez szereg lat regulamin zamówień publicznych nie funkcjonował w gminie, bo – jak mówili niektórzy – po prostu się nie przyjął... – Wprowadzenie tego regulaminu uszczelni budżet oraz zapewni równe szanse pozyskiwania zamówień. Po pierwsze oszczędność, a z drugiej strony uczciwe zasady dla wszystkich – podsumował wiceburmistrz Mateusz Suder.

Plany i Infrastruktura

W ostatniej części dyskusji poruszono o kwestie związane z planami zagospodarowania przestrzennego i infrastrukturą komunalną. Burmistrz podkreślił, że plany będą sukcesywnie wprowadzane w życie.